Rapporter

Rapporter och undersökningar

Det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om verkligheten. Och att följa utvecklingen över tid. Därför gör IQ regelbundet undersökningar om olika aspekter av alkohol och publicerar sedan resultatet i rapporter.

Många undersökningar handlar om attityder till alkohol och hur den konsumeras – ett område där IQ bidrar med ny kunskap som kompletterar undersökningar som andra gör, exempelvis de som handlar om hur mycket svenskarna dricker.

Dessutom är unga vuxnas förhållande till alkohol ett ständigt aktuellt ämne liksom hur reklamen för alkohol ser ut i verkligheten och hur den påverkar människors syn på alkohol.

Alkohol och jobb

Vilken roll spelar alkoholen på våra arbetsplatser idag? Fredagsöl och after work – är det umgängesformer som bidrar till sammanhållning eller skapar de ett grupptryck att dricka? IQ har tagit fram rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?” som handlar om alkoholkultur, ansvar och ledarskap.

Här hittar du rapporten:
2016.02 Alkohol och jobb »

IQs Alkoholindex

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning om attityden till alkoholen i Sverige med betoning på berusningsdrickande i olika situationer. Det huvudsakliga syftet är att följa hur synen på alkohol förändras över tid. Undersökningen genomförs en gång per år då 2000 personer över hela Sverige i åldern 16 år och uppåt intervjuas. 

Här hittar du rapporterna:
2018.01 IQ Akoholindex 2017 » | Faktablad
2017.01 IQ Alkoholindex 2016 » | Faktablad | Metod
2016.02 IQ Alkoholindex 2015 »
2015:02 IQ Alkoholindex 2014 »
2014.03 IQ Alkoholindex 2010-2013 »
2013.02 IQ Alkoholindex 2012 »
2011.10 IQ Alkoholindex 2011 »
2010.07 IQ Alkoholindex 2010 »

Alkohol & Idrott

Hur påverkar alkohol träning? Den frågan gav IQ och Riksidrottsförbundet i uppgift åt Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) att ta reda på. Resultatet av deras arbete sammanfattas i Kunskapsöversikten "Alkohol och Idrott" som ges ut av IQ och Riksidrottsförbundet.

Rapport 2014:01  Alkohol och idrott »

Unga vuxna

”Unga vuxna” är en prioriterad målgrupp i arbetet för en smartare syn på alkohol. Därför gör IQ regelbundet undersökningar om hur den här gruppen ser på alkohol, om vilken roll alkoholen har i deras liv och om de normer som finns kring drickande.

De unga vuxna är också huvudmålgrupp för Alkoholprofilen, självtestet på webben där man kan få koll på riskerna med sina alkoholvanor.

De här rapporterna är hittills publicerade:
2017.02 Berusningsdrickande i studentlivet  » | Faktablad
2014.07.01 Studentliv och alkoholkultur »
2014.06 Bilden av alkohol i bloggsfären »
2013.11 Alkoholprofilen 2009-2012 »
2011.07 Om ungas attityd till alkohol » 
2010.09 Sommarblogg i vått och torrt... » 
2009.07 Ungas attityder till alkohol » 
2008.10 Unga vuxna »

Alkoholreklam

Alkoholreklamen växer stadigt – trots all lagstiftning vi har i Sverige. Det gäller både traditionell reklam och sponsring från alkoholproducerande företag.

IQ har under flera år bidragit med undersökningar som breddar och fördjupar bilden av alkoholreklamen – om hur den verkar i olika kanaler och om hur den påverkar människor.

De här rapporterna är hittills publicerade:
2016:3 Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap  |  Faktablad
2015:3 Fyller reklamen glasen?
2013.05 Alkoholreklam på internet 2013:2 »  |  English Version »
2013.04 Alkoholvarumärkens sponsring av svenska festivaler »
2012.07 Fullast på Facebook 2012:2 »
2012.03 Alkoholreklamens framväxt 2012:1 »
2010.07 Om alkohol i sociala medier »
2009.06 Allmänheten om alkoholreklam »
2009.06 Vem behöver alkoholreklamen? »