2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.

I början av 2016 lanserades satsningen Fotboll utan Fylla där IQ och STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby arbetar för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotbollsmatcher.

– Vi har uppnått fantastiska resultat inom ramen för Fotboll utan Fylla vilket är oerhört glädjande. Nu står vi inför en ny säsong av allsvenskan och vi jobbar vidare för att ytterligare minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll. Jag är helt övertygad om att färre kraftigt berusade personer på fotboll bidrar till ännu bättre stämning och att fler personer vill gå på fotboll, säger Karin Hagman, vd på IQ.

STAD och IQ har tillsammans med AIK, Djurgården och Hammarby ett nära samarbete med bland annat Polisen, Stockholm Live (som driver Friends Arena och Tele2 Arena) och restauratörerna på respektive arena, Operakällaren och Levy restaurants. Sedan projektet startade har, i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher, följande resultat uppnåtts:

  • andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent
  • andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde på arenorna har ökat med 154 procent
  • andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent

– Det är naturligtvis roligt att så många tycker att det arbete vi Stockholmsklubbar bedriver för att minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll är viktigt. Jag hoppas och tror att ännu fler människor går på fotboll i Stockholm i år och med egna ögon ser att den kraftiga fyllan minskat, upplever den fantastiska stämningen och tittar på riktigt bra fotboll, säger Henrik Berggren, vd på Djurgården Fotboll.

Korv och kaffe i topp, starksprit och vin i botten – detta vill vi äta och dricka på fotboll
I undersökningen som Novus genomförde på uppdrag av IQ ställdes även frågan vilken typ av förtäring som är viktigast att det går att köpa i samband med fotboll. På första plats bland de som kan tänka sig att gå på fotboll kom korv med 47 procent, följt av kaffe med 44 procent och på tredje plats kom läsk med 21 procent. Starköl ansåg 20 procent var viktigast, motsvarande siffra för folköl var 9 procent. I botten låg starksprit och vin som vardera fick en procent.

– Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att förändra synen på alkohol i samband med fotboll och minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll i Stockholm. Det finns fortfarande saker som kan bli bättre men vi har en metod och ett arbetssätt som fungerar så jag är säker på att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

Faktablad för ytterligare resultat från undersökningen
Faktablad kring blåsstudien.
Faktablad kring skådespelarstudien. 

Här kan du läs mer om Fotboll utan Fylla.

För ytterligare information:
Karin Hagman, vd IQ telefon 073-392 61 06 alt mail.
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt mail.
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt mail.

* Novus, genomförde på uppdrag av IQ, en undersökning bland 1074 personer mellan 18-79 år boende i Stockholm, Göteborg och Malmö via en slumpvis rekryterad webbenkät under perioden 15-20 mars 2018. I Stockholm deltog 613 personer, i Göteborg deltog 270 personer och i Malmö deltog 191 personer.


2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.