2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.

På fredag är det midsommarafton, en dag som för många markerar starten på sommaren och semestern. Under sommaren går även alkoholkonsumtionen upp för många vilket kan leda till problem, både på kort och lång sikt.

– Det finns många tillfällen och anledningar att dricka alkohol under sommaren och därför är det viktigt att redan innan semestern fundera över när och hur mycket man ska dricka. En ökad alkoholkonsumtion under semestern kan för vissa vara svår att minska när hösten kommer, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:
- Drygt var tredje person (36 procent) uppger att de tror att de kommer att dricka alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.

- I ålderskategorin 18-34 år uppger 61 procent att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Motsvarande siffra bland personer mellan 35-54 år var 63 procent och bland de som är 55 år och uppåt var siffran 38 procent.

- 45 procent av de boende i storstadsregionerna uppger att de tror att de kommer att dricka alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern. Motsvarande siffra bland personer boende utanför storstadsregionerna var 31 procent.

Ökat vardagsdrickande under sommaren
Vardagsdrickandet har ökat de senaste åren och det är en trend som förstärks när det är sommar och semester. Ett ökat vardagsdrickande är inte ofarligt, risken finns att man skaffar sig alkoholvanor som kan vara svåra att bryta.

– Ett tips för den som ofta dricker alkohol under sommaren är att varva alkoholhaltiga drycker med några av alla de nya alkoholfria dryckerna som kommit de senaste åren. Det är ett smidigt sätt att minska alkoholkonsumtionen, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ. 

*Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 2 juni – 11 juni 2017 bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webbpanel.

 Se faktablad för ytterligare siffror från undersökningen fördelat på kön, ålder och region.

 För ytterligare information:
Juan-Pablo Roa, vd IQ, 0709-79 58 55, e-post
Pressbild


2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.