2016.11.18

Nu släpps boken Bästa festen – för en smartare alkoholkultur i studentlivet

– Jag är glad och stolt över den här boken som jag verkligen hoppas kommer leda till en ökad inkludering, ännu roligare och ännu fler fester med en förändrad alkoholkultur inom studentlivet. Jag vill även passa på att tacka alla medverkande kårer och nationer i Bästa Festen, utan deras engagemang hade det inte blivit någon bok, säger Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer.

Projektet Bästa Festen har drivits av Sveriges förenade studentkårer och IQ tillsammans med studentkårer och nationer från hela landet. Under två år har de medverkande kårerna och nationerna skapat ett mer inkluderande studentliv och förändrat alkoholkulturen genom att jobba med allt ifrån hur man arrangerar sittningar till att ta fram nya policy- och handlingsplaner kring alkohol. 

I boken ”Bästa Festen - för en smartare alkoholkultur i studentlivet” finns nu för första gången arbetet inom ramen för projektet Bästa Festen summerat. Initialt kommer boken att distribueras till samtliga kårer och nationer, länsstyrelserna och studenthälsorna runt om i Sverige. Boken finns tillgänglig digitalt på www.bästafesten.se.

– Jag hoppas och tror att alla metoder, tips, övningar, förslag och festknep som finns i boken kommer bidra till en smartare alkoholkultur i studentlivet, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

De kårer och nationer som varit med i Bästa festen och bidragit till boken är: Blekingska nationen, TLTH Lund, LundaEkonomerna, Blekinge studentkår, Gefle studentkår, Jönköpings studentkår, Kungliga Musikhögskolans Studentkår, Linnéstudenterna, Mälardalens studentkår, NTK Umeå, Studentkåren Malmö, Sahlgrenska akademins Studentkår, Studentkåren vid Högskolan Väst, StuFF, Studentkåren Östersund, SöderS, V-Dala nation, Västgöta nation, Uplands nation, Snerkes nation & Norrlands nation.

Kontaktinformation

Caroline Sundberg, ordförande SFS, telefon 08-545 701 05 alt e-post caroline.sundberg@sfs.se

Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt e-post juan-pablo@iq.se

Besöka gärna även www.bästafesten.se för ytterligare information

________________________________________________________

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQ:s verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. 

Bästa Festen - för en smartare alkoholkultur i studentlivet, är en satsning som SFS och IQ driver tillsammans, och som bland annat finansieras av Allmänna arvsfonden. Bästa festen riktar sig till kårer och nationer som vill förändra sin egen alkoholkultur.


2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.
2016.12.13

Många påverkas negativt av andras drickande vid jul

7 av 10 svenskar uppger att deras jul- och nyårsfirande skulle bli lika bra eller bättre om de drack mindre alkohol. Drygt var tredje uppger att deras jul- och nyårsfirande har påverkats negativt av andra människors alkoholkonsumtion. Det är några av resultaten från en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2016.12.09

Det dricks för mycket på jobbet under december

Enligt en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt hälften att de varit på en julfest med jobbet där de tycker att det druckits för mycket alkohol. 7 av 10 svarar även att de inte tycker att det är viktigt att det serveras alkohol på julfesten med jobbet.
2016.11.18

Nu släpps boken Bästa festen – för en smartare alkoholkultur i studentlivet

Att det konsumeras en hel del alkohol inom studentvärlden är ingen hemlighet. Nu släpps boken Bästa Festen - för en smartare alkoholkultur i studentlivet. Boken är en handbok i smartare festfixande och syftar till att förändra alkoholkulturen och skapa ett mer inkluderande studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus.
2016.11.14

Passivt drickande orsakar stora problem

Många drabbas negativt av passivt drickande. Enligt en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ uppger 3 av 4 svenskar att andra personers alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer negativt och över hälften uppger att de ångrat hur de betett sig mot andra när de varit berusade. Undersökningen visar också skillnader mellan män och kvinnor.
2016.11.09

Unga nås av alkoholreklam och alkoholbudskap 13 440 gånger under ett år

Barn och unga (15-24 år) nås 1120 gånger av alkoholreklam och alkoholbudskap via sociala och traditionella medier under en genomsnittlig månad. Detta enligt en ny rapport som Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, tagit fram på uppdrag av IQ.