2015.09.24

14 nya kårer och nationer antagna till Bästa Festen

Nu är det klart vilka 14 nya kårer och nationer som ansluter sig till IQ:s och Sveriges förenade studentkårers (SFS) satsning Bästa Festen. Bästa Festen syftar till att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus.

– Nio kårer och nationer har arbetat sedan i våras för att skapa ett mer inkluderande studentliv. Nu kliver ytterligare 14 kårer och nationer på tåget. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang i studentrörelsen för att förändra den egna alkoholkulturen, säger Caroline Sundberg, ordförande SFS.

De fjorton nya studentkårerna och nationerna som nu går med i Bästa Festen är: Umeå Naturvetar- och teknologkår, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) i Linköping, Jönköpings Studentkår, Linnéstudenterna i Växjö och Kalmar, Gefle studentkår, Gymnastik- och Idrottshögskolans Studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Kungliga Musikhögskolans Studentkår och SöderS på Södertörn. Dessutom ansluts fem nationer: Blekingska nationen i Lund och Norrlands nation, Södermanlands-Nerikes nation, Uplands nation och Västgöta nation i Uppsala.

De medverkande studentkårerna och nationerna i Bästa Festen kommer bland annat arbeta med att:

  • hitta nya metoder för att arrangera alkoholsmarta pubar, klubbar, baler, sittningar, mottagningsverksamhet och andra festarrangemang. 
  • kartlägga alkoholkulturen och bygga upp tydliga strukturer, policys och handlingsplaner för studentkåren som rör sociala arrangemang och alkohol.

– Det är väldigt roligt att så många nationer och studentkårer nu ansluter sig till Bästa Festen. Jag är övertygad om att arbetet inom ramen för Bästa festen kommer att resultera i en smartare alkoholkultur och ett mer inkluderande studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Läs mer om Bästa Festen på bastafesten.se

För ytterligare information:
Caroline Sundberg, ordförande SFS, kontaktas via Clara Berglund, pressekreterare, 076-673 97 83, e-post: clara.berglund@sfs.se
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.