2015.12.15

Samverkan för en positiv fotbollsupplevelse

Idag är intresset för svensk fotboll större än på flera år. De allra flesta fotbollssupportrar konsumerar alkohol på ett ansvarsfullt sätt i samband med fotbollsmatcher, men överdriven alkoholkonsumtion kan också skapa en otrygghet bland besökarna. Nu inleder IQ, STAD och de tre allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby ett samarbete för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- Alkohol och alkoholkonsumtion inför, under och efter våra allsvenska fotbollsmatcher upplevs bitvis som problematisk. Vi på STAD vill med detta projekt vara med och skapa ett långsiktigt och samordnat alkohol- och drogförebyggande arbete för att öka tryggheten i samband med fotboll, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

Under 2015 har STAD i samarbete med fotbollsklubbarna genomfört en behovsanalys och en kartläggning av problembilden bland annat genom en ”blåsstudie” där promillehalten hos över 4 000 besökare på 11 olika allsvenska fotbollsmatcher undersökts. Resultatet kring ”Blåsstudien” kommer att redovisas under våren 2016.

IQ har lång erfarenhet av att jobba med attityder kring alkohol och alkoholkonsumtion och har även jobbat mycket med ungdomsidrott och alkohol i bland annat satsningarna IQ United (i samarbete med Svenska Fotbollförbundet) och IQ Stars (tillsammans med Riksidrottsförbundet).

- Att arbeta med att förändra attityderna kring alkohol i samband med allsvenska fotbollsmatcher är en angelägen och viktig fråga. Vi ser fram emot att arbeta i detta projekt som handlar om att skapa en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I första skedet är arbetet koncentrerat till de tre allsvenska fotbollsklubbarna i Stockholm men ambitionen är att lärdomarna från projektet, på sikt, även ska kunna användas av andra idrottsföreningar och arenor runt om i landet.

Även bland de medverkande fotbollsklubbarna är detta en angelägen fråga.
- Det finns många förutfattade meningar kring alkohol och fotboll. I och med denna satsning får vi nu för första gången en bild av hur det faktiskt ser ut. Att vi nu kan utgå från fakta är jättebra och vi inom AIK ser fram emot att arbeta med detta projekt, säger Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll.

- Ingen gynnas av bråk och fylla i samband med allsvenska fotbollsmatcher. Om vi i Djurgården, tillsammans med AIK, Hammarby, STAD och IQ kan bidra till att skapa en tryggare miljö, minska fylla och bråk i samband med våra matcher så gör vi såklart det, säger Henrik Berggren, vd Djurgården.

- Vi har under lång tid arbetat för att skapa en trygg och rolig fotbollsupplevelse för alla våra besökare. Samarbetet med STAD och IQ är en naturlig fortsättning på detta arbete. Att skapa en läktarkultur och en matchupplevelse där alla känner sig trygga är en viktig fråga för oss i Hammarby, säger Göran Rickmer, säkerhetsansvarig Hammarby Fotboll.

För ytterligare information:
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, på telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se
Göran Rickmer, säkerhetsansvarig Hammarby IF Fotboll, telefon 070-325 88 22 alt goran.rickmer@hammarbyfotboll.se


IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

 


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.