2015.12.15

Samverkan för en positiv fotbollsupplevelse

Idag är intresset för svensk fotboll större än på flera år. De allra flesta fotbollssupportrar konsumerar alkohol på ett ansvarsfullt sätt i samband med fotbollsmatcher, men överdriven alkoholkonsumtion kan också skapa en otrygghet bland besökarna. Nu inleder IQ, STAD och de tre allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby ett samarbete för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- Alkohol och alkoholkonsumtion inför, under och efter våra allsvenska fotbollsmatcher upplevs bitvis som problematisk. Vi på STAD vill med detta projekt vara med och skapa ett långsiktigt och samordnat alkohol- och drogförebyggande arbete för att öka tryggheten i samband med fotboll, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

Under 2015 har STAD i samarbete med fotbollsklubbarna genomfört en behovsanalys och en kartläggning av problembilden bland annat genom en ”blåsstudie” där promillehalten hos över 4 000 besökare på 11 olika allsvenska fotbollsmatcher undersökts. Resultatet kring ”Blåsstudien” kommer att redovisas under våren 2016.

IQ har lång erfarenhet av att jobba med attityder kring alkohol och alkoholkonsumtion och har även jobbat mycket med ungdomsidrott och alkohol i bland annat satsningarna IQ United (i samarbete med Svenska Fotbollförbundet) och IQ Stars (tillsammans med Riksidrottsförbundet).

- Att arbeta med att förändra attityderna kring alkohol i samband med allsvenska fotbollsmatcher är en angelägen och viktig fråga. Vi ser fram emot att arbeta i detta projekt som handlar om att skapa en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I första skedet är arbetet koncentrerat till de tre allsvenska fotbollsklubbarna i Stockholm men ambitionen är att lärdomarna från projektet, på sikt, även ska kunna användas av andra idrottsföreningar och arenor runt om i landet.

Även bland de medverkande fotbollsklubbarna är detta en angelägen fråga.
- Det finns många förutfattade meningar kring alkohol och fotboll. I och med denna satsning får vi nu för första gången en bild av hur det faktiskt ser ut. Att vi nu kan utgå från fakta är jättebra och vi inom AIK ser fram emot att arbeta med detta projekt, säger Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll.

- Ingen gynnas av bråk och fylla i samband med allsvenska fotbollsmatcher. Om vi i Djurgården, tillsammans med AIK, Hammarby, STAD och IQ kan bidra till att skapa en tryggare miljö, minska fylla och bråk i samband med våra matcher så gör vi såklart det, säger Henrik Berggren, vd Djurgården.

- Vi har under lång tid arbetat för att skapa en trygg och rolig fotbollsupplevelse för alla våra besökare. Samarbetet med STAD och IQ är en naturlig fortsättning på detta arbete. Att skapa en läktarkultur och en matchupplevelse där alla känner sig trygga är en viktig fråga för oss i Hammarby, säger Göran Rickmer, säkerhetsansvarig Hammarby Fotboll.

För ytterligare information:
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, på telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se
Göran Rickmer, säkerhetsansvarig Hammarby IF Fotboll, telefon 070-325 88 22 alt goran.rickmer@hammarbyfotboll.se


IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

 


2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.