2015.10.28

Vi söker verkställande direktör

Rollen
IQ arbetar inom tre verksamhetsområden; Information, Nätverk och Kunskap. IQ:s uppdrag är att bidra till en smartare syn på alkohol med målet att minska alkoholens skadeverkningar i samhället.

Som VD för IQ leder du en organisation med 5-10 medarbetare och du rapporterar till vice VD på Systembolaget. Syftet med rollen är att leda det opinionsbildande arbetet för att nå visionen ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Du gör det genom att leda organisationens arbete men också genom att själv vara talesperson.

Du är frontfiguren ”utåt” med uppgift att skapa nytt fokus i alkoholfrågan för att påverka attityder och beteende kring alkohol. Du har strategiskt ansvar för kampanjer, att undersökningar genomförs för att driva opinion och du deltar i samhällsdebatten kring alkohol. Du ska bygga förtroende med relevanta beslutsfattare för IQs uppdrag, liksom bygga ett nätverk med andra samhällsaktörer.

I rollen som VD på IQ ingår:

 • Strategiskt bygga och vidareutveckla IQs opinionsbildande verksamhet: Identifiera, analysera och bearbeta kontaktytor för opinionsbildning och PR i samhället, inom organisationer, den politiska arenan och media
 • Driva lobbying i IQs centrala frågor mot olika nyckelpersoner
 • Bygga strategiska allianser med organisationer, myndigheter, företag mm
 • Agera talesperson och representera IQ i mediala sammanhang, och i andra forum
 • Vara kravställare mot reklam/PR-byråer
 • Initiera och driva kommunikationsprojekt
 • Organisera pressaktiviteter
 • Initiera utbildningsinsatser mot olika målgrupper
 • Leda, motivera och engagera en organisation med total sju medarbetare, vilket innefattar o Verksamhetsansvar o Budgetansvar o Personalansvar för sex medarbetare inklusive löpande drifts-och utvecklingsansvar för medarbetarna

I arbetet ingår resor inom Sverige cirka en gång i månaden och enstaka resor utanför Sverige. Placering för tjänsten är i IQ:s trevliga lokaler i centrala Stockholm där du leder i ett kreativt och inspirerande team om för närvarande sju personer.

Om dig
Vi söker dig som har:

 • Flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete
 • Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt med opinionsbildning/påverkansarbete
 • Erfarenhet av att vara talesperson i media och i andra sammanhang, och trivas i rollen
 • Erfarenhet av att leda och samordna kommunikationsarbete
 • Erfarenhet av mediehantering
 • Erfarenhet från att ha arbetat i en idéburen organisation (önskvärt)
 • Erfarenhet av personalledning (ett krav)
 • Intresse av samhällsfrågor och politikbildning (ett krav)
 • Hög digital mognad och flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete i digitala kanaler
 • Stor vana av att upphandla och samarbeta med externa byråer och produktionsenheter
 • Universitets/högskoleutbildning inom ekonomi/marknadsföring, media/kommunikation eller statsvetenskap

Kontakt och ansökan
Stämmer ovanstående in på dig och du vill bli en av oss – tveka inte att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Ansök redan idag då urvalet sker löpande. Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Susanne Ahlström, på Brightness Executive Search, sah@brightness.se, telefonnummer 070-604 42 97.

Urvalet sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut. Vi tar enbart emot ansökningar via mail eller brev.

Sista ansökningsdag är den 23 november 2015.

Välkommen med din ansökan!


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.