2015.10.28

Vi söker verkställande direktör

Rollen
IQ arbetar inom tre verksamhetsområden; Information, Nätverk och Kunskap. IQ:s uppdrag är att bidra till en smartare syn på alkohol med målet att minska alkoholens skadeverkningar i samhället.

Som VD för IQ leder du en organisation med 5-10 medarbetare och du rapporterar till vice VD på Systembolaget. Syftet med rollen är att leda det opinionsbildande arbetet för att nå visionen ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Du gör det genom att leda organisationens arbete men också genom att själv vara talesperson.

Du är frontfiguren ”utåt” med uppgift att skapa nytt fokus i alkoholfrågan för att påverka attityder och beteende kring alkohol. Du har strategiskt ansvar för kampanjer, att undersökningar genomförs för att driva opinion och du deltar i samhällsdebatten kring alkohol. Du ska bygga förtroende med relevanta beslutsfattare för IQs uppdrag, liksom bygga ett nätverk med andra samhällsaktörer.

I rollen som VD på IQ ingår:

 • Strategiskt bygga och vidareutveckla IQs opinionsbildande verksamhet: Identifiera, analysera och bearbeta kontaktytor för opinionsbildning och PR i samhället, inom organisationer, den politiska arenan och media
 • Driva lobbying i IQs centrala frågor mot olika nyckelpersoner
 • Bygga strategiska allianser med organisationer, myndigheter, företag mm
 • Agera talesperson och representera IQ i mediala sammanhang, och i andra forum
 • Vara kravställare mot reklam/PR-byråer
 • Initiera och driva kommunikationsprojekt
 • Organisera pressaktiviteter
 • Initiera utbildningsinsatser mot olika målgrupper
 • Leda, motivera och engagera en organisation med total sju medarbetare, vilket innefattar o Verksamhetsansvar o Budgetansvar o Personalansvar för sex medarbetare inklusive löpande drifts-och utvecklingsansvar för medarbetarna

I arbetet ingår resor inom Sverige cirka en gång i månaden och enstaka resor utanför Sverige. Placering för tjänsten är i IQ:s trevliga lokaler i centrala Stockholm där du leder i ett kreativt och inspirerande team om för närvarande sju personer.

Om dig
Vi söker dig som har:

 • Flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete
 • Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt med opinionsbildning/påverkansarbete
 • Erfarenhet av att vara talesperson i media och i andra sammanhang, och trivas i rollen
 • Erfarenhet av att leda och samordna kommunikationsarbete
 • Erfarenhet av mediehantering
 • Erfarenhet från att ha arbetat i en idéburen organisation (önskvärt)
 • Erfarenhet av personalledning (ett krav)
 • Intresse av samhällsfrågor och politikbildning (ett krav)
 • Hög digital mognad och flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete i digitala kanaler
 • Stor vana av att upphandla och samarbeta med externa byråer och produktionsenheter
 • Universitets/högskoleutbildning inom ekonomi/marknadsföring, media/kommunikation eller statsvetenskap

Kontakt och ansökan
Stämmer ovanstående in på dig och du vill bli en av oss – tveka inte att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Ansök redan idag då urvalet sker löpande. Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Susanne Ahlström, på Brightness Executive Search, sah@brightness.se, telefonnummer 070-604 42 97.

Urvalet sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut. Vi tar enbart emot ansökningar via mail eller brev.

Sista ansökningsdag är den 23 november 2015.

Välkommen med din ansökan!


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.