2014.06.30

Stora skillnader mellan allmänheten och Almedalsbesökare i attityden till alkohol

IQ har jämfört allmänhetens och almedalsbesökarnas attityder till alkohol i olika sammanhang. Resultatet visar på stora skillnader, exempelvis anser 44 procent av almedalsbesökarna att det är ok att, på arbetstid, skåla på jobbet. Motsvarande siffra bland allmänheten är 25 procent.

Frågor som berör alkohol kommer allt som oftast upp när stora delar av Sveriges beslutsfattare och opinionsbildare träffas under Almedalsveckan, det kan handla om alkoholtillstånd, skålande i rosévin eller utbudet av alkoholfria alternativ.

I IQ:s Makthavarindex – Alkohol svarade 1626 personer som kommer besöka årets Almedalsvecka.

- Resultatet av vår jämförelse visar att almedalsbesökare i de flesta avseenden har en betydligt mer tillåtande attityd till alkohol än allmänheten i stort, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Fler resultat från jämförelsen mellan allmänheten och almedalsbesökare:

  • 23 procent av almedalsbesökarna tycker det är helt fel att bli berusad när man äter middag på restaurang, motsvarande siffra bland allmänheten var 42 procent.
  • 18 procent av almedalsbesökarna tycker det är fel (helt fel/mer fel än rätt) att någon gång emellanåt bli berusad på privata fester, motsvarande siffra bland allmänheten är 28 procent.


Om IQ:s Makthavarindex - Alkohol

Via Makthavare.se och Intellecta Corporates Almedalsregistrering erbjöds möjligheten att (anonymt) svara på ett urval av frågor från IQ:s Alkoholindex om attityden till alkoholkonsumtion i olika sammanhang. Totalt svarade 1626 almedalsbesökare, under perioden 23 maj till 19 juni, på frågorna.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från jämförelsen mellan allmänheten och almedalsbesökare.

Faktablad
IQ:s Makthavarindex Alkohol 2014 »

 

Om IQ:s Alkoholindex

IQ:s Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande. Varje år ställer IQ ett antal frågor till 2000 personer, 16 år och äldre. Undersökningen genomförs via telefonintervjuer av Novus.

Ladda ner IQ:s rapport ”IQ:s Alkoholindex 2013” här:
IQs Alkoholindex 2013 »

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.