2014.06.30

Stora skillnader mellan allmänheten och Almedalsbesökare i attityden till alkohol

IQ har jämfört allmänhetens och almedalsbesökarnas attityder till alkohol i olika sammanhang. Resultatet visar på stora skillnader, exempelvis anser 44 procent av almedalsbesökarna att det är ok att, på arbetstid, skåla på jobbet. Motsvarande siffra bland allmänheten är 25 procent.

Frågor som berör alkohol kommer allt som oftast upp när stora delar av Sveriges beslutsfattare och opinionsbildare träffas under Almedalsveckan, det kan handla om alkoholtillstånd, skålande i rosévin eller utbudet av alkoholfria alternativ.

I IQ:s Makthavarindex – Alkohol svarade 1626 personer som kommer besöka årets Almedalsvecka.

- Resultatet av vår jämförelse visar att almedalsbesökare i de flesta avseenden har en betydligt mer tillåtande attityd till alkohol än allmänheten i stort, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Fler resultat från jämförelsen mellan allmänheten och almedalsbesökare:

  • 23 procent av almedalsbesökarna tycker det är helt fel att bli berusad när man äter middag på restaurang, motsvarande siffra bland allmänheten var 42 procent.
  • 18 procent av almedalsbesökarna tycker det är fel (helt fel/mer fel än rätt) att någon gång emellanåt bli berusad på privata fester, motsvarande siffra bland allmänheten är 28 procent.


Om IQ:s Makthavarindex - Alkohol

Via Makthavare.se och Intellecta Corporates Almedalsregistrering erbjöds möjligheten att (anonymt) svara på ett urval av frågor från IQ:s Alkoholindex om attityden till alkoholkonsumtion i olika sammanhang. Totalt svarade 1626 almedalsbesökare, under perioden 23 maj till 19 juni, på frågorna.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från jämförelsen mellan allmänheten och almedalsbesökare.

Faktablad
IQ:s Makthavarindex Alkohol 2014 »

 

Om IQ:s Alkoholindex

IQ:s Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande. Varje år ställer IQ ett antal frågor till 2000 personer, 16 år och äldre. Undersökningen genomförs via telefonintervjuer av Novus.

Ladda ner IQ:s rapport ”IQ:s Alkoholindex 2013” här:
IQs Alkoholindex 2013 »

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.