2014.06.30

Stora skillnader mellan allmänheten och Almedalsbesökare i attityden till alkohol

IQ har jämfört allmänhetens och almedalsbesökarnas attityder till alkohol i olika sammanhang. Resultatet visar på stora skillnader, exempelvis anser 44 procent av almedalsbesökarna att det är ok att, på arbetstid, skåla på jobbet. Motsvarande siffra bland allmänheten är 25 procent.

Frågor som berör alkohol kommer allt som oftast upp när stora delar av Sveriges beslutsfattare och opinionsbildare träffas under Almedalsveckan, det kan handla om alkoholtillstånd, skålande i rosévin eller utbudet av alkoholfria alternativ.

I IQ:s Makthavarindex – Alkohol svarade 1626 personer som kommer besöka årets Almedalsvecka.

- Resultatet av vår jämförelse visar att almedalsbesökare i de flesta avseenden har en betydligt mer tillåtande attityd till alkohol än allmänheten i stort, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Fler resultat från jämförelsen mellan allmänheten och almedalsbesökare:

  • 23 procent av almedalsbesökarna tycker det är helt fel att bli berusad när man äter middag på restaurang, motsvarande siffra bland allmänheten var 42 procent.
  • 18 procent av almedalsbesökarna tycker det är fel (helt fel/mer fel än rätt) att någon gång emellanåt bli berusad på privata fester, motsvarande siffra bland allmänheten är 28 procent.


Om IQ:s Makthavarindex - Alkohol

Via Makthavare.se och Intellecta Corporates Almedalsregistrering erbjöds möjligheten att (anonymt) svara på ett urval av frågor från IQ:s Alkoholindex om attityden till alkoholkonsumtion i olika sammanhang. Totalt svarade 1626 almedalsbesökare, under perioden 23 maj till 19 juni, på frågorna.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från jämförelsen mellan allmänheten och almedalsbesökare.

Faktablad
IQ:s Makthavarindex Alkohol 2014 »

 

Om IQ:s Alkoholindex

IQ:s Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande. Varje år ställer IQ ett antal frågor till 2000 personer, 16 år och äldre. Undersökningen genomförs via telefonintervjuer av Novus.

Ladda ner IQ:s rapport ”IQ:s Alkoholindex 2013” här:
IQs Alkoholindex 2013 »

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.