2014.11.20

IQ och SAFE Education i nytt samarbete om alkohol och träning

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra uppger drygt hälften av de svarande mellan 18-34 år att de, i samband med träning, skulle vilja få information kring hur alkohol påverkar deras träning. Nu inleder IQ och SAFE Education, Nordens ledande utbildningsföretag för instruktörsutbildningar, ett samarbete kring alkohol och träning.

Syftet med samarbetet är att ge kunskap och förutsättningar för ett smart förhållningssätt till alkohol bland personer som tränar eller är aktiva inom idrottsvärlden.

- Att över hälften av alla personer mellan 18-34 år i Sverige vill ha information om alkohol och träning visar att den här satsningen både är viktig och efterfrågad. I och med vårt samarbete med SAFE Education kan vi nu jobba långsiktigt för att öka kunskapen kring hur alkohol påverkar träning, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Samarbetet innebär bland annat att IQ kommer att föreläsa om alkohol och träning vid olika evenemang som SAFE Education arrangerar. IQ kommer även att förse SAFE Education med information och material kopplat till alkohol och träning.

- För oss som sysslar med utbildning av instruktörer är det viktigt att också prata om hur alkohol påverkar träning. Genom det här samarbetet får vi tillgång till den senaste forskningen om alkohol och träning och IQ:s kunskap inom alkoholområdet vilket känns jättebra, säger Liselott Kågström, VD på SAFE Education.

Skulle du, i samband med träning, vilja få information kring hur alkohol påverkar din träning?

  18-34 år 35-54 år 55+ år Riket
Ja 52 procent 31 procent 23 procent 34 procent
Nej 38 procent 57 procent 56 procent 52 procent
Vet ej 10 procent 12 procent 21 procent 15 procent


*Sifo genomförde undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 6 november – 12 november 2014 bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webb-panel. I gruppen 18-34 år svarade 264 personer, i gruppen 35-54 år svarade 317 personer och i gruppen 55+ år svarade 419 personer.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se
Liselott Kågström, VD SAFE Education, 010-110 59 96, e-post: liselott.kagstrom@safe-education.se


2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.