2012.07.04

Alkohol i fokus när unga bygger bilden av sig själva

Kampanjer tas vidare i sociala medier - hur går det till? Hur tänker marknadsförarna? Och hur viktigt är det för unga människor att visa att man är berusad i sociala medier och vilka konsekvenser får det?

Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Visby. Resumés chefredaktör Claes de Faire höll i samtalet som IQs vd Magnus Jägerskog, Emanuel Karlsten, expert på sociala medier, Anne Brynolf, medicinsk redaktör Läkartidningen, och Cosmopolitans redaktionschef Elin Liljero Eriksson deltog i.

På seminariet presenterades en ny rapport, "Fullast på Facebook", som bland annat redovisar förekomsten av drinkorexi - att man svälter sig på dagen för att istället kunna dricka alkohol på kvällen. Sju procent av kvinnorna och fyra procent av männen svarar att de ofta eller ibland avstår från mat på dagen för att de planerar att dricka alkohol på kvällen. De vanligaste orsakerna till att de avstår från mat är att de vill öka effekten av alkoholen (42 procent) och hålla vikten (39 procent).

- Detta illustrerar att alkohol många gånger är en självklar del i unga vuxnas liv. Dricker man inte så passar man inte in, och alkohol blir ett sätt att bygga bilden av sig själv, säger IQs vd Magnus Jägerskog.

I samtalet påpekade Emanuel Karlsten att de sociala medierna innebär en möjlighet att bygga en digital identitet där vi skickar vykort från vår vardag. Han menade att det måste vara måttlig alkoholkonsumtion som är målet. Anne Brynolf underströk hur alkohol riskerar göra att unga förlorar kontrollen över dels den aktuella situationen vilket gör att risken för att bli utnyttjad eller råka ut för våld ökar, dels bilden på nätet som kan bestå av uppdateringar och publiceringar i berusat tillstånd. Elin Liljero Eriksson sade att alkoholkonsumtionen kan bottna i ängslighet och önskan om att få status i gruppen.

Marknadsföring av alkohol i sociala medier
I rapporten påpekas att de unga själva upplever att det förekommer mycket reklam för alkohol i sociala medier som Facebook, bloggar och Twitter. Det gäller särskilt 18- till 20-åringar. Det är också de, enligt undersökningen som gjorts för rapporten, som får flest inbjudningar av alkoholproducenter via sociala medier. Tre av tio upplever dessutom att reklam för öl, vin och sprit i sociala medier har ökat det senaste året. Åtta av tio festivaler i sommar har en alkoholsponsor.

- Jag tycker att dessa resultat är anmärkningsvärda med tanke på att marknadsföring av alkohol inte får rikta sig till ungdomar under 25 år, säger Magnus Jägerskog. Jag hoppas att både de sociala medieföretagen, alkoholproducenterna och tongivande bloggare vill delta i en diskussion om bilden av alkohol i sociala medier.

Reklam och tillsyn ska utredas
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda omfattningen av marknadsföringen av alkohol och tobak i digitala kanaler. Bakgrunden är att marknadsföring av alkohol i digitala kanaler har ökat kraftigt och att det saknas en samstämmig bild över omfattningen. Enligt regeringens direktiv ska utredningen bland annat titta närmare på i vilken omfattning unga exponeras för alkoholreklam.

Här finns rapporten:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-22 77 035, e-post: magnus@iq.se

 


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.