2012.07.04

Alkohol i fokus när unga bygger bilden av sig själva

Kampanjer tas vidare i sociala medier - hur går det till? Hur tänker marknadsförarna? Och hur viktigt är det för unga människor att visa att man är berusad i sociala medier och vilka konsekvenser får det?

Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Visby. Resumés chefredaktör Claes de Faire höll i samtalet som IQs vd Magnus Jägerskog, Emanuel Karlsten, expert på sociala medier, Anne Brynolf, medicinsk redaktör Läkartidningen, och Cosmopolitans redaktionschef Elin Liljero Eriksson deltog i.

På seminariet presenterades en ny rapport, "Fullast på Facebook", som bland annat redovisar förekomsten av drinkorexi - att man svälter sig på dagen för att istället kunna dricka alkohol på kvällen. Sju procent av kvinnorna och fyra procent av männen svarar att de ofta eller ibland avstår från mat på dagen för att de planerar att dricka alkohol på kvällen. De vanligaste orsakerna till att de avstår från mat är att de vill öka effekten av alkoholen (42 procent) och hålla vikten (39 procent).

- Detta illustrerar att alkohol många gånger är en självklar del i unga vuxnas liv. Dricker man inte så passar man inte in, och alkohol blir ett sätt att bygga bilden av sig själv, säger IQs vd Magnus Jägerskog.

I samtalet påpekade Emanuel Karlsten att de sociala medierna innebär en möjlighet att bygga en digital identitet där vi skickar vykort från vår vardag. Han menade att det måste vara måttlig alkoholkonsumtion som är målet. Anne Brynolf underströk hur alkohol riskerar göra att unga förlorar kontrollen över dels den aktuella situationen vilket gör att risken för att bli utnyttjad eller råka ut för våld ökar, dels bilden på nätet som kan bestå av uppdateringar och publiceringar i berusat tillstånd. Elin Liljero Eriksson sade att alkoholkonsumtionen kan bottna i ängslighet och önskan om att få status i gruppen.

Marknadsföring av alkohol i sociala medier
I rapporten påpekas att de unga själva upplever att det förekommer mycket reklam för alkohol i sociala medier som Facebook, bloggar och Twitter. Det gäller särskilt 18- till 20-åringar. Det är också de, enligt undersökningen som gjorts för rapporten, som får flest inbjudningar av alkoholproducenter via sociala medier. Tre av tio upplever dessutom att reklam för öl, vin och sprit i sociala medier har ökat det senaste året. Åtta av tio festivaler i sommar har en alkoholsponsor.

- Jag tycker att dessa resultat är anmärkningsvärda med tanke på att marknadsföring av alkohol inte får rikta sig till ungdomar under 25 år, säger Magnus Jägerskog. Jag hoppas att både de sociala medieföretagen, alkoholproducenterna och tongivande bloggare vill delta i en diskussion om bilden av alkohol i sociala medier.

Reklam och tillsyn ska utredas
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda omfattningen av marknadsföringen av alkohol och tobak i digitala kanaler. Bakgrunden är att marknadsföring av alkohol i digitala kanaler har ökat kraftigt och att det saknas en samstämmig bild över omfattningen. Enligt regeringens direktiv ska utredningen bland annat titta närmare på i vilken omfattning unga exponeras för alkoholreklam.

Här finns rapporten:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-22 77 035, e-post: magnus@iq.se

 


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.