2012.06.21

En midsommar att minnas?

Under sommarmånaderna släpper svenskarna loss, njuter av den efterlängtade värmen, de långa ljusa nätterna och en iskall öl på verandan. Eller två. 2011 låg Systembolagets snittförsäljning under sommaren nästan 20 procent* högre än månadssnittet och nu nalkas midsommar som är högtiden då det dricks mest i Sverige. Enligt aldrig tidigare publicerad statistik från IQs Alkoholprofilen.se visar testerna som gjorts kring sommarmånaderna en ökning; att drickandet leder till att många råkar illa ut, får dåligt samvete och oroar sig för sina dryckesvanor.

För första gången presenterar IQ-initiativet nu siffror och trender från Alkoholprofilen.se, ett interaktivt självtest där man kan testa sina alkoholvanor på webben. Underlaget till siffrorna baseras på över 280 000 enkätsvar från de som sedan 2009 testat sina alkoholvanor.

- Fler än 7 av 10 unga vuxna män (18-25 år) som testar sina alkoholvanor på Alkoholprofilen.se uppger att de blir riktigt fulla minst en gång i månaden. Minst lika oroande är att många uppger att de någon gång inte kunnat sluta dricka när de väl börjat, säger Magnus Jägerskog, vd IQ.

Många uppger att man råkat illa ut på grund av alkohol. Knappt 4 av 10 unga vuxna män uppger att de någon gång i månaden drabbats av en minneslucka, drygt 3 av 10 kvinnor i samma ålder uppger detsamma.

- När man dricker så mycket att man inte kommer ihåg det man varit med om ligger man farligt nära alkoholförgiftning och riskerar skador, både på grund av sin berusning och rent medicinska effekter på kort och lång sikt. Man har allt att vinna på att tänka efter före så att man får en minnesvärd midsommar, säger Magnus Jägerskog.

Om Alkoholprofilen
Syftet med Alkoholprofilen är att ge människor möjligheten att reflektera över sina alkoholvanor. Frågorna i testet handlar om konsumtion, dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Alkoholprofilen frågar också efter testpersonens egen inställning till sina vanor. Testet består av frågor från bland annat WHOs AUDIT som används över hela världen för att bedöma riskabla och skadliga alkoholvanor. Alkoholprofilen lanserades 2003 och har gjorts av mer en halv miljon svenskar. http://www.alkoholprofilen.se/

* ökningen är i antal liter, i ren alkohol blir den cirka 15%

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, på telefon 070-227 70 35 alt magnus@iq.se


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.