2012.06.21

En midsommar att minnas?

Under sommarmånaderna släpper svenskarna loss, njuter av den efterlängtade värmen, de långa ljusa nätterna och en iskall öl på verandan. Eller två. 2011 låg Systembolagets snittförsäljning under sommaren nästan 20 procent* högre än månadssnittet och nu nalkas midsommar som är högtiden då det dricks mest i Sverige. Enligt aldrig tidigare publicerad statistik från IQs Alkoholprofilen.se visar testerna som gjorts kring sommarmånaderna en ökning; att drickandet leder till att många råkar illa ut, får dåligt samvete och oroar sig för sina dryckesvanor.

För första gången presenterar IQ-initiativet nu siffror och trender från Alkoholprofilen.se, ett interaktivt självtest där man kan testa sina alkoholvanor på webben. Underlaget till siffrorna baseras på över 280 000 enkätsvar från de som sedan 2009 testat sina alkoholvanor.

- Fler än 7 av 10 unga vuxna män (18-25 år) som testar sina alkoholvanor på Alkoholprofilen.se uppger att de blir riktigt fulla minst en gång i månaden. Minst lika oroande är att många uppger att de någon gång inte kunnat sluta dricka när de väl börjat, säger Magnus Jägerskog, vd IQ.

Många uppger att man råkat illa ut på grund av alkohol. Knappt 4 av 10 unga vuxna män uppger att de någon gång i månaden drabbats av en minneslucka, drygt 3 av 10 kvinnor i samma ålder uppger detsamma.

- När man dricker så mycket att man inte kommer ihåg det man varit med om ligger man farligt nära alkoholförgiftning och riskerar skador, både på grund av sin berusning och rent medicinska effekter på kort och lång sikt. Man har allt att vinna på att tänka efter före så att man får en minnesvärd midsommar, säger Magnus Jägerskog.

Om Alkoholprofilen
Syftet med Alkoholprofilen är att ge människor möjligheten att reflektera över sina alkoholvanor. Frågorna i testet handlar om konsumtion, dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Alkoholprofilen frågar också efter testpersonens egen inställning till sina vanor. Testet består av frågor från bland annat WHOs AUDIT som används över hela världen för att bedöma riskabla och skadliga alkoholvanor. Alkoholprofilen lanserades 2003 och har gjorts av mer en halv miljon svenskar. http://www.alkoholprofilen.se/

* ökningen är i antal liter, i ren alkohol blir den cirka 15%

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, på telefon 070-227 70 35 alt magnus@iq.se


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.