2011.06.01

4 av 10 unga tycker att 15- och 16-åringar kan dricka alkohol

En ny opinionsundersökning som IQ har tagit fram tillsammans med Novus visar att unga tar lätt på att ungdomar, 15-16 år, dricker alkohol.

I åldern 16-29 år anser 38 procent att det inte är fel att 15- och 16 åringar dricker lite alkohol då och då. I åldern 30-44 år anser 12 procent att det inte är fel, och i åldern 45-59 år anser 9 procent att det inte är fel att 15-16 åringar dricker lite alkohol då och då.

- Färre tonårsföräldrar köper ut alkohol till sina barn vilket är mycket glädjande, säger Magnus Jägerskog, IQs vd. Men den tillåtande attityden hos äldre syskon och kompisar gör att tonåringar i alla fall får tag på alkohol, när de vill dricka. För att ytterligare minska ungdomsdrickandet är det därför ett viktigt första steg att förmå de unga vuxna att ändra sin inställning till att 15- och 16-åringar dricker.

Kompisar och kompisars syskon vanligaste källan
Bland ungdomar i årskurs nio uppger 57 procent av pojkarna och 62 procent av flickorna att de dricker alkohol (CANs undersökning Skolelevers drogvanor 2010).

Det vanligaste anskaffningssättet av alkohol är enligt CAN att niondeklassarna har fått eller köpt den av syskon, kompisar eller kompisars syskon (flickor 47 procent, pojkar 30 procent). Det näst vanligaste anskaffningssättet är att en vuxen (annan än föräldrar) köpte ut alkohol (flickor 18 procent, pojkar 13 procent). Därefter via en förälder med lov (flickor 15 procent, pojkar 11 procent).

Det finns ett tydligt samband mellan ålder och synen på att ungdomar dricker, vilket avspeglas i att främst yngre vuxna langar alkohol till minderåriga. Samtidigt är även äldre relativt tillåtande; mer än var tionde anser inte att det är fel att ungdomar dricker alkohol, vilket bekräftas av att även vuxna förser ungdomar med alkohol.

Samband med egen konsumtion
Det finns även ett tydligt samband mellan egen konsumtion av alkohol och attityden till att ungdomar mellan 15-16 år dricker alkohol. Av de som dricker sällan anser 87 procent att det är fel att ungdomar dricker alkohol. Bland de som dricker alkohol 2-3 ggr i veckan eller mer anser 76 procent att det är fel att ungdomar dricker.

En intressant jämförelse är mellan om man har hemmavarande barn eller inte. Bland de som har barn som bor hemma anser 11 procent att det inte är fel att ungdomar dricker att jämföra med 18 procent bland de som inte har barn.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus och omfattar 2 000 telefonintervjuer som gjordes den 15-30 maj 2011. De tillfrågade är 16 år eller äldre.

För ytterligare information och utdrag ur undersökningen kontakta:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35.


2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.