2011.06.01

4 av 10 unga tycker att 15- och 16-åringar kan dricka alkohol

En ny opinionsundersökning som IQ har tagit fram tillsammans med Novus visar att unga tar lätt på att ungdomar, 15-16 år, dricker alkohol.

I åldern 16-29 år anser 38 procent att det inte är fel att 15- och 16 åringar dricker lite alkohol då och då. I åldern 30-44 år anser 12 procent att det inte är fel, och i åldern 45-59 år anser 9 procent att det inte är fel att 15-16 åringar dricker lite alkohol då och då.

- Färre tonårsföräldrar köper ut alkohol till sina barn vilket är mycket glädjande, säger Magnus Jägerskog, IQs vd. Men den tillåtande attityden hos äldre syskon och kompisar gör att tonåringar i alla fall får tag på alkohol, när de vill dricka. För att ytterligare minska ungdomsdrickandet är det därför ett viktigt första steg att förmå de unga vuxna att ändra sin inställning till att 15- och 16-åringar dricker.

Kompisar och kompisars syskon vanligaste källan
Bland ungdomar i årskurs nio uppger 57 procent av pojkarna och 62 procent av flickorna att de dricker alkohol (CANs undersökning Skolelevers drogvanor 2010).

Det vanligaste anskaffningssättet av alkohol är enligt CAN att niondeklassarna har fått eller köpt den av syskon, kompisar eller kompisars syskon (flickor 47 procent, pojkar 30 procent). Det näst vanligaste anskaffningssättet är att en vuxen (annan än föräldrar) köpte ut alkohol (flickor 18 procent, pojkar 13 procent). Därefter via en förälder med lov (flickor 15 procent, pojkar 11 procent).

Det finns ett tydligt samband mellan ålder och synen på att ungdomar dricker, vilket avspeglas i att främst yngre vuxna langar alkohol till minderåriga. Samtidigt är även äldre relativt tillåtande; mer än var tionde anser inte att det är fel att ungdomar dricker alkohol, vilket bekräftas av att även vuxna förser ungdomar med alkohol.

Samband med egen konsumtion
Det finns även ett tydligt samband mellan egen konsumtion av alkohol och attityden till att ungdomar mellan 15-16 år dricker alkohol. Av de som dricker sällan anser 87 procent att det är fel att ungdomar dricker alkohol. Bland de som dricker alkohol 2-3 ggr i veckan eller mer anser 76 procent att det är fel att ungdomar dricker.

En intressant jämförelse är mellan om man har hemmavarande barn eller inte. Bland de som har barn som bor hemma anser 11 procent att det inte är fel att ungdomar dricker att jämföra med 18 procent bland de som inte har barn.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus och omfattar 2 000 telefonintervjuer som gjordes den 15-30 maj 2011. De tillfrågade är 16 år eller äldre.

För ytterligare information och utdrag ur undersökningen kontakta:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35.


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.