2011.06.01

4 av 10 unga tycker att 15- och 16-åringar kan dricka alkohol

En ny opinionsundersökning som IQ har tagit fram tillsammans med Novus visar att unga tar lätt på att ungdomar, 15-16 år, dricker alkohol.

I åldern 16-29 år anser 38 procent att det inte är fel att 15- och 16 åringar dricker lite alkohol då och då. I åldern 30-44 år anser 12 procent att det inte är fel, och i åldern 45-59 år anser 9 procent att det inte är fel att 15-16 åringar dricker lite alkohol då och då.

- Färre tonårsföräldrar köper ut alkohol till sina barn vilket är mycket glädjande, säger Magnus Jägerskog, IQs vd. Men den tillåtande attityden hos äldre syskon och kompisar gör att tonåringar i alla fall får tag på alkohol, när de vill dricka. För att ytterligare minska ungdomsdrickandet är det därför ett viktigt första steg att förmå de unga vuxna att ändra sin inställning till att 15- och 16-åringar dricker.

Kompisar och kompisars syskon vanligaste källan
Bland ungdomar i årskurs nio uppger 57 procent av pojkarna och 62 procent av flickorna att de dricker alkohol (CANs undersökning Skolelevers drogvanor 2010).

Det vanligaste anskaffningssättet av alkohol är enligt CAN att niondeklassarna har fått eller köpt den av syskon, kompisar eller kompisars syskon (flickor 47 procent, pojkar 30 procent). Det näst vanligaste anskaffningssättet är att en vuxen (annan än föräldrar) köpte ut alkohol (flickor 18 procent, pojkar 13 procent). Därefter via en förälder med lov (flickor 15 procent, pojkar 11 procent).

Det finns ett tydligt samband mellan ålder och synen på att ungdomar dricker, vilket avspeglas i att främst yngre vuxna langar alkohol till minderåriga. Samtidigt är även äldre relativt tillåtande; mer än var tionde anser inte att det är fel att ungdomar dricker alkohol, vilket bekräftas av att även vuxna förser ungdomar med alkohol.

Samband med egen konsumtion
Det finns även ett tydligt samband mellan egen konsumtion av alkohol och attityden till att ungdomar mellan 15-16 år dricker alkohol. Av de som dricker sällan anser 87 procent att det är fel att ungdomar dricker alkohol. Bland de som dricker alkohol 2-3 ggr i veckan eller mer anser 76 procent att det är fel att ungdomar dricker.

En intressant jämförelse är mellan om man har hemmavarande barn eller inte. Bland de som har barn som bor hemma anser 11 procent att det inte är fel att ungdomar dricker att jämföra med 18 procent bland de som inte har barn.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus och omfattar 2 000 telefonintervjuer som gjordes den 15-30 maj 2011. De tillfrågade är 16 år eller äldre.

För ytterligare information och utdrag ur undersökningen kontakta:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35.


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.