2011.11.08

Förskönande alkoholbudskap breder ut sig i media

Drygt sex av tio svenskar tycker att reklam för öl, vin och sprit har ökat de två senaste åren. De vanligaste reklamplatserna är tidningar och tv. De yngre, mellan 16 och 29 år, ser i större utsträckning än andra alkoholreklam utomhus och i sociala medier som Facebook och YouTube. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av IQ.

En majoritet har uppmärksammat alkoholreklam i tidningar och tv den senaste månaden. E-post är den reklamkanal som når personer över 45 år, medan signifikant fler unga nås av alkoholreklam i sociala medier som Facebook och Youtube.

Två av tre svenskar tycker att reklam för alkohol är förskönande. Var tredje tycker att reklamen är smart. Majoriteten tycker att reklam för öl, vin och sprit uppmanar till bruk av alkohol. Det gäller särskilt de yngre, personer mellan 16 och 29 år.

- Detta är oroande eftersom det finns starka bevis för att alkoholreklam får unga att dricka mer, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Reklam påverkar och ökar
Sju av tio är tveksamma till eller anser absolut inte att reklam påverkar deras val av alkoholhaltiga drycker. Men hela åtta av tio anser att andra kanske eller absolut påverkas av reklam i deras val av öl, vin och sprit.

Investeringarna i alkoholreklam har nästan fördubblats på två år och är 2010 uppe i drygt 667 miljoner kronor, enligt Sifo. TV dominerar och får drygt hälften av reklaminvesteringarna. Internet och oadresserad direktreklam är nya kanaler för alkoholreklamen.

- Det är klart att reklam påverkar. Annars skulle inte investeringarna nästan fördubblats på två år. Undersökningen visar också att fler mellan 16 och 29 år tycker att alkoholreklam är underhållande, varm och empatisk, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Femton procent tycker att alkoholreklamen vanligtvis vänder sig till personer under 25 år - trots att det är olagligt.

Forskning visar att den period i livet då man dricker mest alkohol är i åldern 18-25 år. Det är också då man utvecklar sina alkoholvanor som man har med sig senare i livet.

Ökar även i matprogram
Över hälften av svenskarna tycker också att exponeringen av öl, vin och sprit har ökat i matprogram. Många ser även en ökning i dokusåpor, tv-serier och filmer de två senaste åren. Tre av tio tycker att bilden av öl, vin och sprit i tv-program är underhållande. Och bland de yngre är det ännu fler, fyra av tio, som tycker det. Samtidigt svarar över hälften att alkohol i tv-program framställs på ett förskönande sätt. Och var femte tror att om det dricks mycket alkohol i tv-program och filmer så ökar även drickandet hemma.

Fakta
IQ:s undersökning, som genomfördes av Novus 25 - 31 oktober 2011, omfattar 1 616 webbaserade intervjuer. De tillfrågade är ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år eller äldre. Mer information om undersökningen: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

Faktablad om reklaminvesteringar: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

Forskare har i en studie tittat på hur ungdomar påverkas av att utsättas för alkoholreklam. Rapportens övergripande slutsats är att det finns starka bevis för ett samband mellan exponering för alkoholreklam och att unga som inte dricker börjar dricka, och ökad konsumtion hos dem som redan dricker. The impact of marketing communication on the volume and patterns of consumption of alcoholic beverages, especially by young people har gjorts av the Science Group på uppdrag av European Alcohol and Health Forum inom EU.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, IQ, 070-227 70 35


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.