2011.11.08

Förskönande alkoholbudskap breder ut sig i media

Drygt sex av tio svenskar tycker att reklam för öl, vin och sprit har ökat de två senaste åren. De vanligaste reklamplatserna är tidningar och tv. De yngre, mellan 16 och 29 år, ser i större utsträckning än andra alkoholreklam utomhus och i sociala medier som Facebook och YouTube. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av IQ.

En majoritet har uppmärksammat alkoholreklam i tidningar och tv den senaste månaden. E-post är den reklamkanal som når personer över 45 år, medan signifikant fler unga nås av alkoholreklam i sociala medier som Facebook och Youtube.

Två av tre svenskar tycker att reklam för alkohol är förskönande. Var tredje tycker att reklamen är smart. Majoriteten tycker att reklam för öl, vin och sprit uppmanar till bruk av alkohol. Det gäller särskilt de yngre, personer mellan 16 och 29 år.

- Detta är oroande eftersom det finns starka bevis för att alkoholreklam får unga att dricka mer, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Reklam påverkar och ökar
Sju av tio är tveksamma till eller anser absolut inte att reklam påverkar deras val av alkoholhaltiga drycker. Men hela åtta av tio anser att andra kanske eller absolut påverkas av reklam i deras val av öl, vin och sprit.

Investeringarna i alkoholreklam har nästan fördubblats på två år och är 2010 uppe i drygt 667 miljoner kronor, enligt Sifo. TV dominerar och får drygt hälften av reklaminvesteringarna. Internet och oadresserad direktreklam är nya kanaler för alkoholreklamen.

- Det är klart att reklam påverkar. Annars skulle inte investeringarna nästan fördubblats på två år. Undersökningen visar också att fler mellan 16 och 29 år tycker att alkoholreklam är underhållande, varm och empatisk, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Femton procent tycker att alkoholreklamen vanligtvis vänder sig till personer under 25 år - trots att det är olagligt.

Forskning visar att den period i livet då man dricker mest alkohol är i åldern 18-25 år. Det är också då man utvecklar sina alkoholvanor som man har med sig senare i livet.

Ökar även i matprogram
Över hälften av svenskarna tycker också att exponeringen av öl, vin och sprit har ökat i matprogram. Många ser även en ökning i dokusåpor, tv-serier och filmer de två senaste åren. Tre av tio tycker att bilden av öl, vin och sprit i tv-program är underhållande. Och bland de yngre är det ännu fler, fyra av tio, som tycker det. Samtidigt svarar över hälften att alkohol i tv-program framställs på ett förskönande sätt. Och var femte tror att om det dricks mycket alkohol i tv-program och filmer så ökar även drickandet hemma.

Fakta
IQ:s undersökning, som genomfördes av Novus 25 - 31 oktober 2011, omfattar 1 616 webbaserade intervjuer. De tillfrågade är ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år eller äldre. Mer information om undersökningen: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

Faktablad om reklaminvesteringar: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

Forskare har i en studie tittat på hur ungdomar påverkas av att utsättas för alkoholreklam. Rapportens övergripande slutsats är att det finns starka bevis för ett samband mellan exponering för alkoholreklam och att unga som inte dricker börjar dricka, och ökad konsumtion hos dem som redan dricker. The impact of marketing communication on the volume and patterns of consumption of alcoholic beverages, especially by young people har gjorts av the Science Group på uppdrag av European Alcohol and Health Forum inom EU.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, IQ, 070-227 70 35


2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.