2011.10.28

Unga vuxna män har den mest tillåtande attityden till alkohol

Generellt har män mer tillåtande attityder till alkohol än kvinnor och yngre är mer tillåtande än äldre. De mest tillåtande är män i åldern 16-29 år. Därefter kommer kvinnor i åldern 16-29 år. Det visar undersökningen som ligger till grund för IQs Alkoholindex.

- Unga vuxna är den grupp som dricker mest alkohol, både bland män och kvinnor, det avspeglas även på ett tydligt sätt i deras attityder, säger IQs VD Magnus Jägerskog. Resultatet stärker bilden av behovet av insatser för att skapa medvetenhet om alkoholens risker bland unga vuxna.   

Om IQs Alkoholindex
IQs Alkoholindex bygger på analys av svaren på nio frågor om attityden till alkohol i olika situationer. Undersökningen syftar till att visa på skillnader och trender i hur svenska män och kvinnor ser på alkohol.

Svaren ges på en skala från helt fel till helt rätt. Poäng sätts på varje svar och räknas sedan ihop för varje individ till ett indexvärde. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden.

Resultatet från 2011 visar att andelen svenskar som tycker det är fel att bli berusad när man äter middag på restaurang har ökat signifikant sedan föregående mätning år 2010. Nästan nio av tio svenskar tycker att det är fel att dricka så mycket att man efteråt har svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev. Nästan lika många tycker att det är fel att bli berusad när barn är med.

IQ Alkoholindex mättes första gången år 2010 och blev då 61,7 på en skala från 0-100 för hela befolkningen. 2011 års mätning visar på en svag rörelse i återhållsam riktning och blev 62,3. Ju högre index desto mer återhållsam är attityden.

En majoritet av svenskarna stöder alkoholfria zoner
Fyra frågor ställs om inställningen till alkohol i samband med graviditet, trafik, arbete samt barn och ungdom - de så kallade alkoholfria zonerna. Inom samtliga områden har attityden skärpts bland befolkningen. Nio av tio svenskar tycker att alkohol och bilkörning inte hör ihop och allt fler tycker att det är fel att bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol.

  • 90 procent tycker att det är helt fel att någon gång köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl, i fjol var det 88 procent.
  • 64 procent tycker att det är helt fel att dricka något glas vin eller öl när man är gravid, i fjol var det 60 procent.
  • 64 procent tycker att det är helt fel att vid enstaka tillfällen bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol, i fjol var det 56 procent.
  • 52 procent tycker att det är helt fel att på arbetstid skåla i mousserande vin när det går bra på jobbet, i fjol var det 49 procent.

- Det är glädjande att betydligt fler tycker det är helt fel att bjuda ungdomar på alkohol hemma, säger Magnus Jägerskog vd på IQ. Forskning visar att ungdomar som blivit bjudna på alkohol hemma dricker mer utanför hemmet och då löper större risk att skada sig själv och andra. Det gör denna attitydförändring extra viktig menar Magnus Jägerskog. 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion 2010 och 2011, båda gångerna i maj. 2 000 telefonintervjuer per mätning med ett genomsnitt av Sveriges befolkning, 16 år och äldre.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, magnus@iq.se

 


2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.