2011.10.28

Unga vuxna män har den mest tillåtande attityden till alkohol

Generellt har män mer tillåtande attityder till alkohol än kvinnor och yngre är mer tillåtande än äldre. De mest tillåtande är män i åldern 16-29 år. Därefter kommer kvinnor i åldern 16-29 år. Det visar undersökningen som ligger till grund för IQs Alkoholindex.

- Unga vuxna är den grupp som dricker mest alkohol, både bland män och kvinnor, det avspeglas även på ett tydligt sätt i deras attityder, säger IQs VD Magnus Jägerskog. Resultatet stärker bilden av behovet av insatser för att skapa medvetenhet om alkoholens risker bland unga vuxna.   

Om IQs Alkoholindex
IQs Alkoholindex bygger på analys av svaren på nio frågor om attityden till alkohol i olika situationer. Undersökningen syftar till att visa på skillnader och trender i hur svenska män och kvinnor ser på alkohol.

Svaren ges på en skala från helt fel till helt rätt. Poäng sätts på varje svar och räknas sedan ihop för varje individ till ett indexvärde. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden.

Resultatet från 2011 visar att andelen svenskar som tycker det är fel att bli berusad när man äter middag på restaurang har ökat signifikant sedan föregående mätning år 2010. Nästan nio av tio svenskar tycker att det är fel att dricka så mycket att man efteråt har svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev. Nästan lika många tycker att det är fel att bli berusad när barn är med.

IQ Alkoholindex mättes första gången år 2010 och blev då 61,7 på en skala från 0-100 för hela befolkningen. 2011 års mätning visar på en svag rörelse i återhållsam riktning och blev 62,3. Ju högre index desto mer återhållsam är attityden.

En majoritet av svenskarna stöder alkoholfria zoner
Fyra frågor ställs om inställningen till alkohol i samband med graviditet, trafik, arbete samt barn och ungdom - de så kallade alkoholfria zonerna. Inom samtliga områden har attityden skärpts bland befolkningen. Nio av tio svenskar tycker att alkohol och bilkörning inte hör ihop och allt fler tycker att det är fel att bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol.

  • 90 procent tycker att det är helt fel att någon gång köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl, i fjol var det 88 procent.
  • 64 procent tycker att det är helt fel att dricka något glas vin eller öl när man är gravid, i fjol var det 60 procent.
  • 64 procent tycker att det är helt fel att vid enstaka tillfällen bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol, i fjol var det 56 procent.
  • 52 procent tycker att det är helt fel att på arbetstid skåla i mousserande vin när det går bra på jobbet, i fjol var det 49 procent.

- Det är glädjande att betydligt fler tycker det är helt fel att bjuda ungdomar på alkohol hemma, säger Magnus Jägerskog vd på IQ. Forskning visar att ungdomar som blivit bjudna på alkohol hemma dricker mer utanför hemmet och då löper större risk att skada sig själv och andra. Det gör denna attitydförändring extra viktig menar Magnus Jägerskog. 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion 2010 och 2011, båda gångerna i maj. 2 000 telefonintervjuer per mätning med ett genomsnitt av Sveriges befolkning, 16 år och äldre.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, magnus@iq.se

 


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.