2011.10.28

Unga vuxna män har den mest tillåtande attityden till alkohol

Generellt har män mer tillåtande attityder till alkohol än kvinnor och yngre är mer tillåtande än äldre. De mest tillåtande är män i åldern 16-29 år. Därefter kommer kvinnor i åldern 16-29 år. Det visar undersökningen som ligger till grund för IQs Alkoholindex.

- Unga vuxna är den grupp som dricker mest alkohol, både bland män och kvinnor, det avspeglas även på ett tydligt sätt i deras attityder, säger IQs VD Magnus Jägerskog. Resultatet stärker bilden av behovet av insatser för att skapa medvetenhet om alkoholens risker bland unga vuxna.   

Om IQs Alkoholindex
IQs Alkoholindex bygger på analys av svaren på nio frågor om attityden till alkohol i olika situationer. Undersökningen syftar till att visa på skillnader och trender i hur svenska män och kvinnor ser på alkohol.

Svaren ges på en skala från helt fel till helt rätt. Poäng sätts på varje svar och räknas sedan ihop för varje individ till ett indexvärde. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden.

Resultatet från 2011 visar att andelen svenskar som tycker det är fel att bli berusad när man äter middag på restaurang har ökat signifikant sedan föregående mätning år 2010. Nästan nio av tio svenskar tycker att det är fel att dricka så mycket att man efteråt har svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev. Nästan lika många tycker att det är fel att bli berusad när barn är med.

IQ Alkoholindex mättes första gången år 2010 och blev då 61,7 på en skala från 0-100 för hela befolkningen. 2011 års mätning visar på en svag rörelse i återhållsam riktning och blev 62,3. Ju högre index desto mer återhållsam är attityden.

En majoritet av svenskarna stöder alkoholfria zoner
Fyra frågor ställs om inställningen till alkohol i samband med graviditet, trafik, arbete samt barn och ungdom - de så kallade alkoholfria zonerna. Inom samtliga områden har attityden skärpts bland befolkningen. Nio av tio svenskar tycker att alkohol och bilkörning inte hör ihop och allt fler tycker att det är fel att bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol.

  • 90 procent tycker att det är helt fel att någon gång köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl, i fjol var det 88 procent.
  • 64 procent tycker att det är helt fel att dricka något glas vin eller öl när man är gravid, i fjol var det 60 procent.
  • 64 procent tycker att det är helt fel att vid enstaka tillfällen bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol, i fjol var det 56 procent.
  • 52 procent tycker att det är helt fel att på arbetstid skåla i mousserande vin när det går bra på jobbet, i fjol var det 49 procent.

- Det är glädjande att betydligt fler tycker det är helt fel att bjuda ungdomar på alkohol hemma, säger Magnus Jägerskog vd på IQ. Forskning visar att ungdomar som blivit bjudna på alkohol hemma dricker mer utanför hemmet och då löper större risk att skada sig själv och andra. Det gör denna attitydförändring extra viktig menar Magnus Jägerskog. 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion 2010 och 2011, båda gångerna i maj. 2 000 telefonintervjuer per mätning med ett genomsnitt av Sveriges befolkning, 16 år och äldre.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, magnus@iq.se

 


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.