2011.01.14

IQ och Riksidrottsförbundet i gemensam kampanj för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott. IQ Stars drar igång den 17 januari.

IQ tillsammans med Riksidrottsförbundet inleder nu en långsiktig satsning - IQ Stars. Ungdomssatsningen går ut på att öka förståelsen för riskerna med alkohol och framförallt i kombination med idrott, säga ja till en smartare livsstil samt att göra ungdomarnas idrottsutövande till en alkoholfri miljö.

- Idrott och alkohol hör inte ihop och idrott ska inte vara en inkörsport till alkohol. Idrotten engagerar mer än hälften av landets ungdomar och vi hoppas att alla idrotter hörsammar budskapet och aktiverar sig i satsningen. IQ Stars är en i raden av pågående projekt som lyfter fram viktiga värderingsfrågor, säger Riksidrottsförbundets generalsekreterare Erik Strand.

Vinnande laget får 100 000 kr

IQ Stars rivstartar med tävlingen IQ Stars Challenge som går ut på att kora "Sveriges bästa lag". Tävlingen börjar på nätet den 17 januari och avslutas med en stor final på Bosön i maj 2011. 21 lag deltar i finalen - ett från varje RF-distrikt i Sverige. Det vinnande laget åker hem med en prischeck på 100 000 kr.

Alla träningsgrupper och lag som är anslutna till RF kan vara med i tävlingen. Genom att vara med i IQ Stars förbinder sig både utövare och ledare att inte kombinera idrott och alkohol. Då grupptryck är en avgörande faktor när ungdomar provar alkohol kan IQ Stars ge ungdomarna en socialt legitim anledning att tacka nej till alkohol.

- Få miljöer har lika stor möjlighet att påverka normer och attityder som idrottsvärlden. Om vi lyckas skapa ytterligare incitament för att skjuta upp alkoholdebuten med så bara ett enda år har vi vunnit otroligt mycket, säger Ann-Therése Enarsson, IQ:s VD.

Final eller ej, alla lag som är anslutna till IQ Stars är redan vinnare, de har sagt ja till en smartare livsstil.

Fakta om IQ Stars Challenge

IQ Stars Challenge ska utse Sveriges bästa lag. Alla mellan 13-17 år kan vara med i IQ Stars, oavsett idrott. För att laget/gruppen ska bli medlem i IQ Stars måste både utövare och tränare förbinda sig till att inte kombinera idrott och alkohol. Lagen vinner finalplatsen för sitt distrikt genom röstning på nätet och genom en jurybedömning av lagets egen motivering till varför man är den bästa finalisten. 21 lag (ett från varje distrikt) gör därefter upp i finalen på Bosön utanför Stockholm helgen den 6-8 maj 2011. Varje finallag består av fem personer och tävlingen omfattar flera olika moment där såväl samarbetsförmåga som fysisk skicklighet och intelligens avgör. Vinnaren utses till Sveriges bästa lag och vinner 100 000 kr. Andra pris är 50 000 kr och tredje pris 25 000 kr. Sista anmälningsdatum är 20 mars.

Så här går det till:

1. Laget eller träningsgruppen anmäler sig på www.iqstars.se genom att fylla i ett formulär och skapa en egen IQ Stars-sida. Sidan består av en bild på laget/gruppen och en text om varför just det laget ska representera sitt distrikt vid den stora riksfinalen.

2. På www.iqstars.se kan besökarna följa tävlingen och rösta på det lag de tycker ska vinna. De fem lag som fått flest röster i respektive distrikt går vidare till distriktsfinal där en jury bestående av representanter för IQ och RF utser ut vinnaren. (Detta baseras på antalet röster samt lagets motivering för sitt deltagande).

Kampanjen kommer gå igång med en stor TV-satsning och följas upp med en onlinekampanj.För ytterligare information:

Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 0709 21 75 50

Erik Strand, generalsekreterare Riksidrottsförbundet, 0733-92 98 00


2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.