2010.06.29

Seminarium i Almedalen: Hur dricker du, egentligen?

IQ:s Alkoholindex, en ny, återkommande undersökning av vad människor tycker är rätt och fel när det gäller alkohol, lanseras på ett seminarium i Visby den 6 juli. Tycker svenskar till exempel att det är okej att bli berusad när barn är med?

Vad kan och vill vi mäta? Kan vi skapa en förändring av attityder och beteenden? För den som vill arbeta med att påverka människors alkoholkonsumtion har fördjupade kunskaper om svenskarnas attityder till alkohol stor betydelse.

Tid:       Tisdagen den 6 juli kl 13.00-14.30

Plats:     Högskolan på Gotland, lokal B22

Program:

  • Samtalsledare Ellinor Persson ställer frågor till Ann-Therése Enarsson, IQs VD, om attityder till alkohol.
  • Paula Liljeberg, överläkare och sektionschef på Maria Ungdom, berättar om akutmottagningen som är öppen dygnet runt - året runt. Är föräldrars attityder till tonåringars drickande ett samhällsproblem?
  • Arne Modig, opinionsanalytiker, Novus, presenterar IQ:s Alkoholindex. Han redovisar likheter och olikheter mellan befolkningsgrupper och aktuella undersökningsresultat.
  • Sven Andréasson, alkoholexpert vid Folkhälsoinstitutet, beskriver ett korsdrag mellan två synsätt: å ena sidan är detta livsstil och levnadsvanor och kultur etcetera, å andra sidan är det beroende och sjukdom.

Ett nytt verktyg
IQ:s Alkoholindex är ett analysverktyg som bygger på ett antal frågor om vad som anses vara rätt eller fel förhållningssätt i situationer där alkohol konsumeras eller hanteras.

Resultatet som nu presenteras baseras på sammanlagt 2 000 telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes den 17-30 maj 2010. Målgrupp är befolkningen 16 år och äldre.

Pressbilder finns på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq 

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709 21 75 50

 

 


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.