2010.06.29

Seminarium i Almedalen: Hur dricker du, egentligen?

IQ:s Alkoholindex, en ny, återkommande undersökning av vad människor tycker är rätt och fel när det gäller alkohol, lanseras på ett seminarium i Visby den 6 juli. Tycker svenskar till exempel att det är okej att bli berusad när barn är med?

Vad kan och vill vi mäta? Kan vi skapa en förändring av attityder och beteenden? För den som vill arbeta med att påverka människors alkoholkonsumtion har fördjupade kunskaper om svenskarnas attityder till alkohol stor betydelse.

Tid:       Tisdagen den 6 juli kl 13.00-14.30

Plats:     Högskolan på Gotland, lokal B22

Program:

  • Samtalsledare Ellinor Persson ställer frågor till Ann-Therése Enarsson, IQs VD, om attityder till alkohol.
  • Paula Liljeberg, överläkare och sektionschef på Maria Ungdom, berättar om akutmottagningen som är öppen dygnet runt - året runt. Är föräldrars attityder till tonåringars drickande ett samhällsproblem?
  • Arne Modig, opinionsanalytiker, Novus, presenterar IQ:s Alkoholindex. Han redovisar likheter och olikheter mellan befolkningsgrupper och aktuella undersökningsresultat.
  • Sven Andréasson, alkoholexpert vid Folkhälsoinstitutet, beskriver ett korsdrag mellan två synsätt: å ena sidan är detta livsstil och levnadsvanor och kultur etcetera, å andra sidan är det beroende och sjukdom.

Ett nytt verktyg
IQ:s Alkoholindex är ett analysverktyg som bygger på ett antal frågor om vad som anses vara rätt eller fel förhållningssätt i situationer där alkohol konsumeras eller hanteras.

Resultatet som nu presenteras baseras på sammanlagt 2 000 telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes den 17-30 maj 2010. Målgrupp är befolkningen 16 år och äldre.

Pressbilder finns på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq 

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709 21 75 50

 

 


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.