2010.06.17

Stor ungdomssatsning mot alkohol

IQ breddar sin satsning på ungdomsidrott i ett samarbete med Riksidrottsförbundet, som är landets i särklass största ungdomsrörelse.

För några år sedan startades IQ United av IQ och Svenska Fotbollförbundet. Hittills har 574 ungdomslag med spelare mellan 13 och 17 år gått med i IQ United. Tre av fyra lag (71 procent) som tidigare aldrig diskuterat alkoholfrågor inom laget har gjort det sedan de blev medlemmar i IQ United, det visar en undersökning.

Nu är det dags att bredda projektet till att omfatta Riksidrottsförbundet, som består av 70 specialidrottsförbund.

- Jag är jätteglad över att vi nu kan satsa så brett, säger Ann-Therése Enarsson, IQ:s VD. I samhället finns en samsyn om att idrott och alkohol inte hör ihop.

- Riksidrottsförbundet står bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Idrotten som förebild
Idrottsrörelsen är Sveriges största barn- och ungdomsorganisation. Det innebär också ett stort ansvar. För barn och ungdomar är idrottsledaren och tränaren en mycket viktig vuxen. Det ställer krav på idrottens ledare att vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar, till exempel under träningsläger och tävlingar.

Idrotten är, näst efter hemmet och skolan, den miljö de flesta barn förr eller senare kommer i kontakt med. Idrotten är en mötesplats som erbjuder glädje och gemenskap, och bidrar till en god hälsa.

Prestationsförmåga och idrott
Det finns många skäl att försöka försena alkoholdebuten hos unga. Risken att råka illa ut ökar dramatiskt under berusning. För varje år alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för ett framtida beroende med 14 procent. För idrottare handlar det också om att koordinationen, koncentrationen och konditionen försämras av alkohol.

Fakta om ungdomar och idrott: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50
Camilla Hagman, kommunikations- och marknadschef Riksidrottsförbundet, 070-666 62 25

 

 


2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.