2010.06.17

Stor ungdomssatsning mot alkohol

IQ breddar sin satsning på ungdomsidrott i ett samarbete med Riksidrottsförbundet, som är landets i särklass största ungdomsrörelse.

För några år sedan startades IQ United av IQ och Svenska Fotbollförbundet. Hittills har 574 ungdomslag med spelare mellan 13 och 17 år gått med i IQ United. Tre av fyra lag (71 procent) som tidigare aldrig diskuterat alkoholfrågor inom laget har gjort det sedan de blev medlemmar i IQ United, det visar en undersökning.

Nu är det dags att bredda projektet till att omfatta Riksidrottsförbundet, som består av 70 specialidrottsförbund.

- Jag är jätteglad över att vi nu kan satsa så brett, säger Ann-Therése Enarsson, IQ:s VD. I samhället finns en samsyn om att idrott och alkohol inte hör ihop.

- Riksidrottsförbundet står bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Idrotten som förebild
Idrottsrörelsen är Sveriges största barn- och ungdomsorganisation. Det innebär också ett stort ansvar. För barn och ungdomar är idrottsledaren och tränaren en mycket viktig vuxen. Det ställer krav på idrottens ledare att vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar, till exempel under träningsläger och tävlingar.

Idrotten är, näst efter hemmet och skolan, den miljö de flesta barn förr eller senare kommer i kontakt med. Idrotten är en mötesplats som erbjuder glädje och gemenskap, och bidrar till en god hälsa.

Prestationsförmåga och idrott
Det finns många skäl att försöka försena alkoholdebuten hos unga. Risken att råka illa ut ökar dramatiskt under berusning. För varje år alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för ett framtida beroende med 14 procent. För idrottare handlar det också om att koordinationen, koncentrationen och konditionen försämras av alkohol.

Fakta om ungdomar och idrott: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50
Camilla Hagman, kommunikations- och marknadschef Riksidrottsförbundet, 070-666 62 25

 

 


2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.