2010.12.30

Alexandra Charles skriver i en krönika om varför vi skrattar åt fyllehistorier och om svårigheten att se allvaret i dem

Alexandra Charles skriver i en krönika om varför vi skrattar åt fyllehistorier och om svårigheten att se allvaret i dem.

IQ:s senaste film Fyllehistorier har genererat mycket uppmärksamhet. Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben ger nu sin syn på vad hon tror ligger bakom att vi skrattar åt fyllehistorier i en krönika publicerad på IQ:s hemsida.

I december lanserade IQ den uppmärksammade filmen Fyllehistorier. Filmen som består av en blandning av dokumentära klipp från Youtube ljudsatt med pålagda skrattsalvor ska få tittaren att reflektera över sin egen och andras attityd till alkohol.

Tidigare har IQ bl.a. lanserat facebookkampanjerna Fyllefilter och Kaloriprofilen för att skapa förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. Reklamfilmerna RUS, Hur dricker du och Säg emot är andra exempel. Den riktade branschkampanjen Alkolås i alla skolskjutsar nu! resulterade i att ett 70-tal buss- och taxiföretag valde att installera alkolås i sina fordon.

-        För mig känns det självklart att bidra till att lyfta de här frågorna om varför vi egentligen skrattar år fyllehistorier och situationer som kan uppstå i samband med osunt mycket alkohol. Ibland är vi obetänksamma och glömmer att det vi nu har så fruktansvärt roligt åt kanske är någon annans katastrof, säger Alexandra Charles, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

-        Vi är väldigt glada över att Alexandra Charles sätter ord på en fråga som många ställer sig kring vår syn på alkoholvanor. Vår nya film bygger på ett antal scener där alkohol är inblandad. Vi har valt att visa händelser som helt enkelt inte går att blunda för såsom slagsmål, våldtäkter och sammanhang där barn far illa., säger Ann-Therese Enarsson, vd för IQ.

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, är alkohol inblandad i tre fjärdedelar av alla våldsbrott, varav våldtäkt är ett.

-        Vår avsikt är inte att skuldbelägga eller att peka ut någon speciell grupp. Men vi vill på ett kraftfullt sätt visa hur alkohol påverkar oss. Vår förhoppning är att få människor att själva tänka efter och sätta egna gränser för hur stor plats alkoholen ska få ta i deras eget men även i andras liv. Alexandra Charles egen tolkning av problematiken hjälper oss att föra diskussionen vidare, avslutar Ann-Therese Enarsson.

För mer information kontakta:

Ann-Therese Enarsson, VD IQ, 0709-21 75 50

e-post: ann-therese@iq.se

Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben, 0708-28 09 11

e-post: alexandra.charles@telia.com

Alexandra Charles krönika och andra IQ-kampanjer

Läs Alexandra Charles krönika på www.iq.se

Se filmen Fyllehistorierwww.iq.se

Se alla våra kampanjer: http://iq.se/content/hur-jobbar-vi-med-kampanjer.aspx


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.