2010.12.30

Alexandra Charles skriver i en krönika om varför vi skrattar åt fyllehistorier och om svårigheten att se allvaret i dem

Alexandra Charles skriver i en krönika om varför vi skrattar åt fyllehistorier och om svårigheten att se allvaret i dem.

IQ:s senaste film Fyllehistorier har genererat mycket uppmärksamhet. Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben ger nu sin syn på vad hon tror ligger bakom att vi skrattar åt fyllehistorier i en krönika publicerad på IQ:s hemsida.

I december lanserade IQ den uppmärksammade filmen Fyllehistorier. Filmen som består av en blandning av dokumentära klipp från Youtube ljudsatt med pålagda skrattsalvor ska få tittaren att reflektera över sin egen och andras attityd till alkohol.

Tidigare har IQ bl.a. lanserat facebookkampanjerna Fyllefilter och Kaloriprofilen för att skapa förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. Reklamfilmerna RUS, Hur dricker du och Säg emot är andra exempel. Den riktade branschkampanjen Alkolås i alla skolskjutsar nu! resulterade i att ett 70-tal buss- och taxiföretag valde att installera alkolås i sina fordon.

-        För mig känns det självklart att bidra till att lyfta de här frågorna om varför vi egentligen skrattar år fyllehistorier och situationer som kan uppstå i samband med osunt mycket alkohol. Ibland är vi obetänksamma och glömmer att det vi nu har så fruktansvärt roligt åt kanske är någon annans katastrof, säger Alexandra Charles, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

-        Vi är väldigt glada över att Alexandra Charles sätter ord på en fråga som många ställer sig kring vår syn på alkoholvanor. Vår nya film bygger på ett antal scener där alkohol är inblandad. Vi har valt att visa händelser som helt enkelt inte går att blunda för såsom slagsmål, våldtäkter och sammanhang där barn far illa., säger Ann-Therese Enarsson, vd för IQ.

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, är alkohol inblandad i tre fjärdedelar av alla våldsbrott, varav våldtäkt är ett.

-        Vår avsikt är inte att skuldbelägga eller att peka ut någon speciell grupp. Men vi vill på ett kraftfullt sätt visa hur alkohol påverkar oss. Vår förhoppning är att få människor att själva tänka efter och sätta egna gränser för hur stor plats alkoholen ska få ta i deras eget men även i andras liv. Alexandra Charles egen tolkning av problematiken hjälper oss att föra diskussionen vidare, avslutar Ann-Therese Enarsson.

För mer information kontakta:

Ann-Therese Enarsson, VD IQ, 0709-21 75 50

e-post: ann-therese@iq.se

Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben, 0708-28 09 11

e-post: alexandra.charles@telia.com

Alexandra Charles krönika och andra IQ-kampanjer

Läs Alexandra Charles krönika på www.iq.se

Se filmen Fyllehistorierwww.iq.se

Se alla våra kampanjer: http://iq.se/content/hur-jobbar-vi-med-kampanjer.aspx


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.