2010.11.19

Varannan ung ser alkoholreklam på nätet varje vecka

En ny undersökning visar att hälften av de unga vuxna ser alkoholreklam på nätet varje vecka. De uppger att nätreklam för alkohol har ökat de senaste två åren. Var fjärde person mellan 18 och 25 år har fått inbjudningar till fester som arrangeras av företag som bjuder på eller säljer alkohol, trots att alkoholreklam inte får rikta sig till ungdomar under 25 år. Majoriteten av de unga vill ha samma strikta regler för alkoholreklam på nätet, som i tidningar.

Varannan ung (50 procent) ser alkoholreklam på nätet varje vecka. Lika många (52 procent) tycker att alkoholreklamen på nätet har ökat de senaste två åren, bara 3 procent tycker att den har minskat.

Av alkohollagen framgår att marknadsföring inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar under 25 år. Ändå har var fjärde ung vuxen i åldern 18-25 år (24 procent) fått inbjudan till fester som arrangeras av företag som bjuder på eller säljer alkohol, ofta en nattklubb eller ett företag som lanserar en ny produkt.

- På nätet tycks ingen bry sig om att reklam för alkohol inte får riktas till unga som inte har fyllt 25 år, säger Ann-Therése Enarsson, vd för IQ. Vi vet att de sociala nätverken har en självklar plats i ungas liv, men hur skyddar vi dem från alkoholreklamen?

- Forskning visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar som redan dricker att öka sin konsumtion.

Bland unga i åldern 15-24 år ägnar sig två tredjedelar (64 procent) åt sociala medier en genomsnittlig dag, enligt Internetbarometer 2009 från Nordicom. Över hälften (51 procent) tittar på videoklipp.

Unga efterfrågar reklamregler
För marknadsföring av alkohol i tidningar och tidskrifter gäller strikta regler, och annonser ska innehålla en varningstext.

Tre av fyra unga (75 procent) tycker det borde vara samma regler för marknadsföring av alkohol på nätet.

Nio av tio unga (90 procent) har enligt IQ:s undersökning druckit alkohol senaste året. Av dem har många har råkat illa ut när de har varit alkoholpåverkade:

  • Fyra av tio unga (40 procent) har kräkts under alkoholpåverkan.
  • Fyra av tio (36 procent) har drabbats av minnesluckor.
  • Tre av tio (32 procent) har hamnat på bild som har lagts ut på nätet.
  • Två av tio (20 procent) har sagt "sanningar" som de sedan har ångrat.
  • Åtta procent har haft sex som de sedan har ångrat.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 14-21 oktober 2010 och omfattar sammanlagt 1 000 intervjuer. De intervjuade är mellan 18-25 år gamla.

Alkoholreklam påverkar unga, studie
Anderson et al. Impact of alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. Alcohol and Alcoholism Advance Access originally published online on January 14, 2009.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709 21 75 50


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.