2010.11.19

Varannan ung ser alkoholreklam på nätet varje vecka

En ny undersökning visar att hälften av de unga vuxna ser alkoholreklam på nätet varje vecka. De uppger att nätreklam för alkohol har ökat de senaste två åren. Var fjärde person mellan 18 och 25 år har fått inbjudningar till fester som arrangeras av företag som bjuder på eller säljer alkohol, trots att alkoholreklam inte får rikta sig till ungdomar under 25 år. Majoriteten av de unga vill ha samma strikta regler för alkoholreklam på nätet, som i tidningar.

Varannan ung (50 procent) ser alkoholreklam på nätet varje vecka. Lika många (52 procent) tycker att alkoholreklamen på nätet har ökat de senaste två åren, bara 3 procent tycker att den har minskat.

Av alkohollagen framgår att marknadsföring inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar under 25 år. Ändå har var fjärde ung vuxen i åldern 18-25 år (24 procent) fått inbjudan till fester som arrangeras av företag som bjuder på eller säljer alkohol, ofta en nattklubb eller ett företag som lanserar en ny produkt.

- På nätet tycks ingen bry sig om att reklam för alkohol inte får riktas till unga som inte har fyllt 25 år, säger Ann-Therése Enarsson, vd för IQ. Vi vet att de sociala nätverken har en självklar plats i ungas liv, men hur skyddar vi dem från alkoholreklamen?

- Forskning visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar som redan dricker att öka sin konsumtion.

Bland unga i åldern 15-24 år ägnar sig två tredjedelar (64 procent) åt sociala medier en genomsnittlig dag, enligt Internetbarometer 2009 från Nordicom. Över hälften (51 procent) tittar på videoklipp.

Unga efterfrågar reklamregler
För marknadsföring av alkohol i tidningar och tidskrifter gäller strikta regler, och annonser ska innehålla en varningstext.

Tre av fyra unga (75 procent) tycker det borde vara samma regler för marknadsföring av alkohol på nätet.

Nio av tio unga (90 procent) har enligt IQ:s undersökning druckit alkohol senaste året. Av dem har många har råkat illa ut när de har varit alkoholpåverkade:

  • Fyra av tio unga (40 procent) har kräkts under alkoholpåverkan.
  • Fyra av tio (36 procent) har drabbats av minnesluckor.
  • Tre av tio (32 procent) har hamnat på bild som har lagts ut på nätet.
  • Två av tio (20 procent) har sagt "sanningar" som de sedan har ångrat.
  • Åtta procent har haft sex som de sedan har ångrat.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 14-21 oktober 2010 och omfattar sammanlagt 1 000 intervjuer. De intervjuade är mellan 18-25 år gamla.

Alkoholreklam påverkar unga, studie
Anderson et al. Impact of alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. Alcohol and Alcoholism Advance Access originally published online on January 14, 2009.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709 21 75 50


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.