2009.07.02

Hultsfred svenska ungdomars spritresmål nummer ett

Hultsfred är det resmål som flest unga svenskar i åldern 16-26 år förknippar med alkohol. På andra plats kommer finlandsbåtar och på tredje plats Ibiza. Det framgår av en ny undersökning som genomförts på uppdrag av IQ-initiativet.

- Det är ingenting nytt att alkohol är en del av festivalkulturen. Men jag är ändå överraskad att Hultsfred kommer före både charterresor och Finlandsbåtar, säger Ann-Therése Enarsson, vd IQ-initiativet.

Onsdagen den 8 juli drar Hultsfredsfestivalen igång. Över 20 000 ungdomar beräknas besöka festivalen, som pågår i fyra dagar. Alla är dock inte där enbart för att lyssna på musik, för många är Hultsfred starkt förknippat med festande och alkohol. Det visar en undersökning bland ungdomar i åldrarna 16-26.

Här är de fem resmål som svenska ungdomar förknippar mest med alkohol:
1. Hultsfred
2. Finlandsbåt
3. Ibiza
4. Roskilde
5. Mallorca

Under förra årets Hultsfredsfestival omhändertogs 35 personer för berusning. 19 personer greps för narkotikabrott och 5 för rattfylleri.

Sex IQ-tips för smart festivalfestande:

  • Låt bli att dricka under dagen - du kommer bara bli trött framåt kvällen när de bästa banden spelar.
  • Om du känner att det lätt blir för mycket öl - tänk på att du kan varva med lättöl, ingen kommer att se skillnad.
  • Varannan Vatten är en beprövad och smart idé, även på festivaler.
  • Om du tycker att det är jobbigt att vakna upp bakfull hemma - fråga dig själv hur kul det skulle vara i ett kvalmigt tält på en överfull camping.
  • Ta chansen att se så många band du kan. De värsta fylleslagen sker ofta på campingen snarare än på själva festivalområdet.
  • Ta hjälp. Be en kompis som du litar på säga till när det är lagom. Eller gå in på iq.se och beställ en festcoach - så kan du bli uppringd av exempelvis Hoa-Hoa Dahlgren som påminner dig det är dags att sluta.

Den nya undersökningen genomfördes av Xtreme Nordic under perioden 6-13 maj 2009, med ett riksrepresentativt urval om 375 ungdomar i åldrarna 16-26 år.

För ytterligare information eller om du vill ta del av hela undersökningen:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51 alt 0709-21 75 50
___________________________________________________________________________

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.