2009.12.07

Ungdomar härmar föräldrars alkoholkonsumtion

Luciafirande runt omkring i landet brukar präglas av fylla och skolungdomar som drar runt på stan. Föräldrar har en viktig roll att spela, och det finns ett tydligt samband mellan egna konsumtionsvanor och synen på att bjuda minderåriga på alkohol.

De flesta ungdomar som hamnar i slagsmål är berusade. Risken för alla olyckor ökar, eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. De flesta som prövar narkotika första gången är berusade. Och de flesta tonåringar som har sex fast de egentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade.

I en undersökning som Novus Opinion har gjort på IQ:s uppdrag fick 1 000 respondenter svara på om de ansåg att det är rätt eller fel att bjuda ungdomar på alkohol. Svaren visar att det finns ett tydligt samband mellan egna konsumtionsvanor och hur man ser på att bjuda ungdomar på alkohol. Andel föräldrar som anser att det är helt fel att bjuda minderåriga på alkohol:

  • 91 procent av dem som inte dricker alkohol
  • 85 procent av dem som dricker mindre än 1 gång i månaden
  • 72 procent av dem som dricker 2-4 gånger i månaden
  • 65 procent av dem som dricker 2 gånger i veckan eller oftare

- Föräldrar bör tänka över vilka signaler de skickar. Man kan säga att ungdomar härmar dem. Vi vet att de ungdomar som av sina föräldrar bjuds på alkohol dricker mer alkohol än de som inte blir bjudna, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

Ungdomar gör som föräldrar gör
Ju mer föräldrarna själva dricker desto mer tillåtande är de till ungdomsdrickande. Och ju mer alkohol föräldrarna dricker, desto oftare fick ungdomen alkohol hemma.(1) Det beror troligen på att föräldrar som dricker kan tycka att det är svårare att förbjuda något som de själva gör eller att föräldrarna, på grund av sin egen konsumtion, kände sig bekväma med att deras barn också dricker.

Ungefär hälften av eleverna i årskurs 9 har varit berusade, det visar CAN:s rapport "Skolelevers drogvanor". En dryg tredjedel uppger att de upplevde sin första berusning vid 14-15-års ålder, dvs någon gång i årskurs 8 eller 9. I årskurs 2 på gymnasiet var det en femtedel av eleverna som uppgav att de aldrig varit berusade, uppdelat på kön var det något fler flickor än pojkar som uppgav detta.

(1) Pape, H. & Storvoll, E.E. (2005). "Foreldrelagning" og ungdomsfyll. Tidskrift for ungdomsforskning Vol.5:1, ss. 55-70

Intervjuerna har genomförts under perioden 20-26 oktober 2009.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50


IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se

 


2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.