2009.12.07

Ungdomar härmar föräldrars alkoholkonsumtion

Luciafirande runt omkring i landet brukar präglas av fylla och skolungdomar som drar runt på stan. Föräldrar har en viktig roll att spela, och det finns ett tydligt samband mellan egna konsumtionsvanor och synen på att bjuda minderåriga på alkohol.

De flesta ungdomar som hamnar i slagsmål är berusade. Risken för alla olyckor ökar, eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. De flesta som prövar narkotika första gången är berusade. Och de flesta tonåringar som har sex fast de egentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade.

I en undersökning som Novus Opinion har gjort på IQ:s uppdrag fick 1 000 respondenter svara på om de ansåg att det är rätt eller fel att bjuda ungdomar på alkohol. Svaren visar att det finns ett tydligt samband mellan egna konsumtionsvanor och hur man ser på att bjuda ungdomar på alkohol. Andel föräldrar som anser att det är helt fel att bjuda minderåriga på alkohol:

  • 91 procent av dem som inte dricker alkohol
  • 85 procent av dem som dricker mindre än 1 gång i månaden
  • 72 procent av dem som dricker 2-4 gånger i månaden
  • 65 procent av dem som dricker 2 gånger i veckan eller oftare

- Föräldrar bör tänka över vilka signaler de skickar. Man kan säga att ungdomar härmar dem. Vi vet att de ungdomar som av sina föräldrar bjuds på alkohol dricker mer alkohol än de som inte blir bjudna, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

Ungdomar gör som föräldrar gör
Ju mer föräldrarna själva dricker desto mer tillåtande är de till ungdomsdrickande. Och ju mer alkohol föräldrarna dricker, desto oftare fick ungdomen alkohol hemma.(1) Det beror troligen på att föräldrar som dricker kan tycka att det är svårare att förbjuda något som de själva gör eller att föräldrarna, på grund av sin egen konsumtion, kände sig bekväma med att deras barn också dricker.

Ungefär hälften av eleverna i årskurs 9 har varit berusade, det visar CAN:s rapport "Skolelevers drogvanor". En dryg tredjedel uppger att de upplevde sin första berusning vid 14-15-års ålder, dvs någon gång i årskurs 8 eller 9. I årskurs 2 på gymnasiet var det en femtedel av eleverna som uppgav att de aldrig varit berusade, uppdelat på kön var det något fler flickor än pojkar som uppgav detta.

(1) Pape, H. & Storvoll, E.E. (2005). "Foreldrelagning" og ungdomsfyll. Tidskrift for ungdomsforskning Vol.5:1, ss. 55-70

Intervjuerna har genomförts under perioden 20-26 oktober 2009.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50


IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se

 


2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.