2009.11.19

Var tionde offentliganställd chef får alkohol i julklapp

En aktuell undersökning visar att var fjärde chef under det senaste året har gett bort alkoholhaltiga drycker i gåva. Undersökningen visar också att var tionde offentliganställd chef har fått klappar som kluckar. Bara på 5 procent av arbetsplatserna har man under det senaste året fört en diskussion om att ge bort alkohol.

Det kan framstå som en alldeles underbar lösning på alla julklappsproblem att ge bort en flaska vin till medarbetare och affärsbekanta. Litet glamouröst och uppskattat av alla, kan man tycka.

- Det är aningslöst att ge alkohol i present till människor man bara känner yrkesmässigt. För vissa kan det kännas genant och obekvämt att ta emot en flaska vin eller sprit. För andra kan julklappen rent av ställa till problem, och då tycker nog varken de eller deras familjer att det är en särskilt bra present, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

En aktuell undersökning visar att var fjärde chef (24 procent) under det senaste året har gett bort alkoholhaltiga drycker i gåva. I åldersgruppen 20-44 år är det ännu vanligare att ge bort alkohol, det har 32 procent gjort.

Av undersökningen framgår också följande:

  • Åtta av tio män som ger bort alkohol gör det till affärskontakter eller kunder (78 procent), det gäller bara fyra av tio kvinnor (40 procent).
  • Hälften av egenföretagarna (46 procent) får alkohol i julklapp.
  • Var tionde offentliganställd chef (11 procent) har fått alkohol i julklapp.
  • På 5 procent av arbetsplatserna har man under det senaste året fört en diskussion om alkoholhaltiga drycker som gåva, 11 procent har gjort det tidigare.

Företags alkoholpolicy viktig
På företag som är återhållsamma med alkohol, minskar också bruket av alkohol bland personalen. På företag som är frikostiga med alkohol fungerar det tvärtom; en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap visar att en bejakande alkoholkultur på arbetsplatsen gör att allt fler personer utvecklar ett problematiskt alkoholbruk.

IQ har vänt sig till sju stora företag för att få ledningens syn på frågan om att ge bort alkohol i julklapp:

Swebus, Rolf Kolmodin, kommunikationschef:
Nej, vi skulle aldrig ge bort alkohol som gåva, varken till jul eller vid något annat tillfälle. Vi är ju i transportbranschen och det skulle definitivt kännas fel så där har vi restriktioner, det gäller också vid representation. Det tror jag gäller hela vår bransch.

ICA, Susanne Gnalin, arbetsmiljöansvarig:
Nej, vi ger inte bort alkohol som gåva. Vi är ett matföretag och ger hellre mat som julgåva. ICA Sverige vill föregå med gott exempel, men vi har igen möjlighet att ställa krav på våra butiker då dessa är egna företag. Att butikerna skulle ge bort alkohol är dock inte troligt då de också har fokus på mat.

KF och COOP, Magnus Nelin, presschef:
Jag vet inte om det har varit uppe till diskussion men det har blivit praxis att vi inte ger alkohol i present.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Pär Altan, presschef:
Vi har en återhållsam inställning till alkohol och i vår policy ingår att inte ge bort alkohol i present.

H&M, Håkan Andersson, ansvarig för presskontakter:
Nej, vi ger aldrig alkohol som gåva, det ingår i vår policy på det området.

Lindex, Anna Lindblad, informationsansvarig:
Vi ger inte bort alkohol i julklapp. Så som det ser ut idag, ger vi inte bort julklappar alls till våra medarbetare. Istället anordnar varje butik eller avdelning någon julaktivitet tillsammans. Lindex har en alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare ska känna till.

Åhléns, Gun-Marie Lidström, personaldirektör:
Vi skulle aldrig ge bort alkohol i julklapp. Sådant kan säkert förekomma men jag tror inte det är vanligt. Vi har en policy för både alkohol och narkotika som i stora drag innebär ingen alkohol under arbetstid över huvud taget.

Opinionsundersökningen, som omfattar 1 000 intervjuer, har genomförts den 5-10 oktober inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus med frågor till den svenska allmänheten 16 år och äldre.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se


2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.