2009.11.19

Var tionde offentliganställd chef får alkohol i julklapp

En aktuell undersökning visar att var fjärde chef under det senaste året har gett bort alkoholhaltiga drycker i gåva. Undersökningen visar också att var tionde offentliganställd chef har fått klappar som kluckar. Bara på 5 procent av arbetsplatserna har man under det senaste året fört en diskussion om att ge bort alkohol.

Det kan framstå som en alldeles underbar lösning på alla julklappsproblem att ge bort en flaska vin till medarbetare och affärsbekanta. Litet glamouröst och uppskattat av alla, kan man tycka.

- Det är aningslöst att ge alkohol i present till människor man bara känner yrkesmässigt. För vissa kan det kännas genant och obekvämt att ta emot en flaska vin eller sprit. För andra kan julklappen rent av ställa till problem, och då tycker nog varken de eller deras familjer att det är en särskilt bra present, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

En aktuell undersökning visar att var fjärde chef (24 procent) under det senaste året har gett bort alkoholhaltiga drycker i gåva. I åldersgruppen 20-44 år är det ännu vanligare att ge bort alkohol, det har 32 procent gjort.

Av undersökningen framgår också följande:

  • Åtta av tio män som ger bort alkohol gör det till affärskontakter eller kunder (78 procent), det gäller bara fyra av tio kvinnor (40 procent).
  • Hälften av egenföretagarna (46 procent) får alkohol i julklapp.
  • Var tionde offentliganställd chef (11 procent) har fått alkohol i julklapp.
  • På 5 procent av arbetsplatserna har man under det senaste året fört en diskussion om alkoholhaltiga drycker som gåva, 11 procent har gjort det tidigare.

Företags alkoholpolicy viktig
På företag som är återhållsamma med alkohol, minskar också bruket av alkohol bland personalen. På företag som är frikostiga med alkohol fungerar det tvärtom; en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap visar att en bejakande alkoholkultur på arbetsplatsen gör att allt fler personer utvecklar ett problematiskt alkoholbruk.

IQ har vänt sig till sju stora företag för att få ledningens syn på frågan om att ge bort alkohol i julklapp:

Swebus, Rolf Kolmodin, kommunikationschef:
Nej, vi skulle aldrig ge bort alkohol som gåva, varken till jul eller vid något annat tillfälle. Vi är ju i transportbranschen och det skulle definitivt kännas fel så där har vi restriktioner, det gäller också vid representation. Det tror jag gäller hela vår bransch.

ICA, Susanne Gnalin, arbetsmiljöansvarig:
Nej, vi ger inte bort alkohol som gåva. Vi är ett matföretag och ger hellre mat som julgåva. ICA Sverige vill föregå med gott exempel, men vi har igen möjlighet att ställa krav på våra butiker då dessa är egna företag. Att butikerna skulle ge bort alkohol är dock inte troligt då de också har fokus på mat.

KF och COOP, Magnus Nelin, presschef:
Jag vet inte om det har varit uppe till diskussion men det har blivit praxis att vi inte ger alkohol i present.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Pär Altan, presschef:
Vi har en återhållsam inställning till alkohol och i vår policy ingår att inte ge bort alkohol i present.

H&M, Håkan Andersson, ansvarig för presskontakter:
Nej, vi ger aldrig alkohol som gåva, det ingår i vår policy på det området.

Lindex, Anna Lindblad, informationsansvarig:
Vi ger inte bort alkohol i julklapp. Så som det ser ut idag, ger vi inte bort julklappar alls till våra medarbetare. Istället anordnar varje butik eller avdelning någon julaktivitet tillsammans. Lindex har en alkohol- och drogpolicy som alla medarbetare ska känna till.

Åhléns, Gun-Marie Lidström, personaldirektör:
Vi skulle aldrig ge bort alkohol i julklapp. Sådant kan säkert förekomma men jag tror inte det är vanligt. Vi har en policy för både alkohol och narkotika som i stora drag innebär ingen alkohol under arbetstid över huvud taget.

Opinionsundersökningen, som omfattar 1 000 intervjuer, har genomförts den 5-10 oktober inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus med frågor till den svenska allmänheten 16 år och äldre.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.