2009.10.21

Unga vuxna har minnesluckor och dricker dagen efter

Hälften av de unga vuxna som har använt sig av Alkoholprofilen för att få en bild av sina alkoholvanor svarar att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit. En bred majoritet har skuldkänslor och många av dem har riskabla alkoholvanor, det gäller både killar och tjejer.

Sedan relanseringen av Alkoholprofilen har över 100000 svenskar svarat på frågor om dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Redan efter mindre än sju veckor har över 100000 svenskar skapat en egen alkoholprofil. Sju av tio var unga vuxna och en majoritet av dem är killar.

- Det är glädjande att intresset för att testa sina alkoholvanor är så stort, samtidigt som svaren visar att många unga vuxna har riskabla alkoholvanor, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

Av dem som har fått en personlig profil är sju av tio (68 procent) unga vuxna, 18-25 år och sex av tio (58 procent) av de unga vuxna är killar. En analys av deras svar visar att

  • Sex av tio (59 procent)har under de senaste åren inte kunnat sluta dricka när de väl har satt igång
  • Sex av tio (58 procent) har låtit bli att göra något de borde för att de druckit
  • Fyra av tio (43 procent) har druckit alkohol dagen efter för att komma i balans, det gäller i högre utsträckning killar (49 procent) än tjejer (35 procent)
  • Två av tre (66 procent) har haft dåligt samvete eller skuldkänslor på grund av sitt drickande
  • Åtta av tio (78 procent) har haft minst en minneslucka det senaste året, 14 procent har haft det varje vecka eller nästan dagligen
  • Hälften (54 procent) uppger att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit
  • Hälften (53 procent) svarar att någon har oroat sig för hur mycket de dricker eller antytt att de borde dra ner

Nya Alkoholprofilen
Hur dricker du, egentligen? Den frågan svarar Alkoholprofilen på. Webbtestet är ett enkelt sätt att få grepp om sina alkoholvanor. Alkoholprofilen frågar också efter din egen inställning. Är man inte beredd att förändra sina vanor handlar rekommendationen i stället om att börja fundera.

Alkoholprofilen togs fram av Alkoholkommittén vars uppdrag var att öka kunskapen i målgruppen 18-25 år om individuella risknivåer vid alkoholkonsumtion samt att minska berusningsdrickande.

Den 31 augusti lanserade IQ, ett dotterbolag till Systembolaget, en ny version av Alkoholprofilen med möjlighet till interaktivitet och delbarhet i sociala medier. Nytt är bland annat att man kan jämföra sin alkoholprofil med andra i samma ålder. Statens folkhälsoinstitut har medverkat i framtagandet av nya Alkoholprofilen som finns på www.alkoholprofilen.se

Under veckorna 38-42 visades en reklamfilm med hänvisning till Alkoholprofilen. I filmen sjunger Olle Ljungström om alkohol. Filmen speglar en helt vanlig fredag med både fest och fylla.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.