2009.10.21

Unga vuxna har minnesluckor och dricker dagen efter

Hälften av de unga vuxna som har använt sig av Alkoholprofilen för att få en bild av sina alkoholvanor svarar att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit. En bred majoritet har skuldkänslor och många av dem har riskabla alkoholvanor, det gäller både killar och tjejer.

Sedan relanseringen av Alkoholprofilen har över 100000 svenskar svarat på frågor om dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Redan efter mindre än sju veckor har över 100000 svenskar skapat en egen alkoholprofil. Sju av tio var unga vuxna och en majoritet av dem är killar.

- Det är glädjande att intresset för att testa sina alkoholvanor är så stort, samtidigt som svaren visar att många unga vuxna har riskabla alkoholvanor, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

Av dem som har fått en personlig profil är sju av tio (68 procent) unga vuxna, 18-25 år och sex av tio (58 procent) av de unga vuxna är killar. En analys av deras svar visar att

  • Sex av tio (59 procent)har under de senaste åren inte kunnat sluta dricka när de väl har satt igång
  • Sex av tio (58 procent) har låtit bli att göra något de borde för att de druckit
  • Fyra av tio (43 procent) har druckit alkohol dagen efter för att komma i balans, det gäller i högre utsträckning killar (49 procent) än tjejer (35 procent)
  • Två av tre (66 procent) har haft dåligt samvete eller skuldkänslor på grund av sitt drickande
  • Åtta av tio (78 procent) har haft minst en minneslucka det senaste året, 14 procent har haft det varje vecka eller nästan dagligen
  • Hälften (54 procent) uppger att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit
  • Hälften (53 procent) svarar att någon har oroat sig för hur mycket de dricker eller antytt att de borde dra ner

Nya Alkoholprofilen
Hur dricker du, egentligen? Den frågan svarar Alkoholprofilen på. Webbtestet är ett enkelt sätt att få grepp om sina alkoholvanor. Alkoholprofilen frågar också efter din egen inställning. Är man inte beredd att förändra sina vanor handlar rekommendationen i stället om att börja fundera.

Alkoholprofilen togs fram av Alkoholkommittén vars uppdrag var att öka kunskapen i målgruppen 18-25 år om individuella risknivåer vid alkoholkonsumtion samt att minska berusningsdrickande.

Den 31 augusti lanserade IQ, ett dotterbolag till Systembolaget, en ny version av Alkoholprofilen med möjlighet till interaktivitet och delbarhet i sociala medier. Nytt är bland annat att man kan jämföra sin alkoholprofil med andra i samma ålder. Statens folkhälsoinstitut har medverkat i framtagandet av nya Alkoholprofilen som finns på www.alkoholprofilen.se

Under veckorna 38-42 visades en reklamfilm med hänvisning till Alkoholprofilen. I filmen sjunger Olle Ljungström om alkohol. Filmen speglar en helt vanlig fredag med både fest och fylla.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.