2009.10.21

Unga vuxna har minnesluckor och dricker dagen efter

Hälften av de unga vuxna som har använt sig av Alkoholprofilen för att få en bild av sina alkoholvanor svarar att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit. En bred majoritet har skuldkänslor och många av dem har riskabla alkoholvanor, det gäller både killar och tjejer.

Sedan relanseringen av Alkoholprofilen har över 100000 svenskar svarat på frågor om dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Redan efter mindre än sju veckor har över 100000 svenskar skapat en egen alkoholprofil. Sju av tio var unga vuxna och en majoritet av dem är killar.

- Det är glädjande att intresset för att testa sina alkoholvanor är så stort, samtidigt som svaren visar att många unga vuxna har riskabla alkoholvanor, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

Av dem som har fått en personlig profil är sju av tio (68 procent) unga vuxna, 18-25 år och sex av tio (58 procent) av de unga vuxna är killar. En analys av deras svar visar att

  • Sex av tio (59 procent)har under de senaste åren inte kunnat sluta dricka när de väl har satt igång
  • Sex av tio (58 procent) har låtit bli att göra något de borde för att de druckit
  • Fyra av tio (43 procent) har druckit alkohol dagen efter för att komma i balans, det gäller i högre utsträckning killar (49 procent) än tjejer (35 procent)
  • Två av tre (66 procent) har haft dåligt samvete eller skuldkänslor på grund av sitt drickande
  • Åtta av tio (78 procent) har haft minst en minneslucka det senaste året, 14 procent har haft det varje vecka eller nästan dagligen
  • Hälften (54 procent) uppger att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit
  • Hälften (53 procent) svarar att någon har oroat sig för hur mycket de dricker eller antytt att de borde dra ner

Nya Alkoholprofilen
Hur dricker du, egentligen? Den frågan svarar Alkoholprofilen på. Webbtestet är ett enkelt sätt att få grepp om sina alkoholvanor. Alkoholprofilen frågar också efter din egen inställning. Är man inte beredd att förändra sina vanor handlar rekommendationen i stället om att börja fundera.

Alkoholprofilen togs fram av Alkoholkommittén vars uppdrag var att öka kunskapen i målgruppen 18-25 år om individuella risknivåer vid alkoholkonsumtion samt att minska berusningsdrickande.

Den 31 augusti lanserade IQ, ett dotterbolag till Systembolaget, en ny version av Alkoholprofilen med möjlighet till interaktivitet och delbarhet i sociala medier. Nytt är bland annat att man kan jämföra sin alkoholprofil med andra i samma ålder. Statens folkhälsoinstitut har medverkat i framtagandet av nya Alkoholprofilen som finns på www.alkoholprofilen.se

Under veckorna 38-42 visades en reklamfilm med hänvisning till Alkoholprofilen. I filmen sjunger Olle Ljungström om alkohol. Filmen speglar en helt vanlig fredag med både fest och fylla.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.