2009.10.16

Alkoholvanor testas av måttliga svenskar

Svenska folket har tydliga normer gällande alkohol. Inställningen till alkohol under arbetstid och till att köra bil när man har druckit är mycket restriktiv. En klar majoritet menar också att det är rätt att ta ansvar genom att sätta gränser och fundera på sin egen konsumtion.

Det finns dock vissa skillnader mellan könen och olika åldersgrupper, visar en undersökning om alkoholvanor.

En klar majoritet tycker det är klokt att fundera på hur mycket man dricker och att sätta gränser för sitt drickande.

De flesta menar att det är fel att dricka för sällskapets skull även om man själv inte har lust. Det gäller i högre grad kvinnor (81 procent) än män (68 procent).

Samtidigt är yngre (under 29 år) mindre restriktiva i sin syn på alkohol och bilkörning än vad äldre är; bara 74 procent tycker att det är helt fel att köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl, jämfört med 83 procent i hela befolkningen.

- Det är tydligt att vi har svenska folket med oss i synen på måttfullhet, men det behövs insatser eftersom det är skillnad på attityd till ett problem och eget beteende, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ. Intresset för att testa sina alkoholvanor är jättestort, det visade sig när vi nyligen lanserade Alkoholprofilen.

Undersökningen - resultat

  • Nio av tio svenskar (89 procent) anser att det är klokt att fundera över hur ofta och hur mycket man dricker.
  • Nio av tio svenskar (90 procent) anser att det är klokt att sätta gränser för sitt drickande.
  • Tre av fyra svenskar (74 procent) anser att det är fel att dricka för sällskapets skull även om man själv inte har lust.
  • Nästan alla svenskar (97 procent) anser att det är fel att dricka alkohol under arbetstid, det gäller alla åldersgrupper.
  • Nio av tio svenskar (92 procent) anser att det är fel att köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl.

Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. Undersökningen, som har gjorts på den svenska allmänheten 16 år och äldre, omfattar 1 000 intervjuer.

Alkoholprofilen är ett enkelt sätt att testa sina alkoholvanor. Syftet med webbtestet är främst att locka många unga att testa sig och därmed få ett grepp om riskerna med sina alkoholvanor.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.