2009.10.16

Alkoholvanor testas av måttliga svenskar

Svenska folket har tydliga normer gällande alkohol. Inställningen till alkohol under arbetstid och till att köra bil när man har druckit är mycket restriktiv. En klar majoritet menar också att det är rätt att ta ansvar genom att sätta gränser och fundera på sin egen konsumtion.

Det finns dock vissa skillnader mellan könen och olika åldersgrupper, visar en undersökning om alkoholvanor.

En klar majoritet tycker det är klokt att fundera på hur mycket man dricker och att sätta gränser för sitt drickande.

De flesta menar att det är fel att dricka för sällskapets skull även om man själv inte har lust. Det gäller i högre grad kvinnor (81 procent) än män (68 procent).

Samtidigt är yngre (under 29 år) mindre restriktiva i sin syn på alkohol och bilkörning än vad äldre är; bara 74 procent tycker att det är helt fel att köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl, jämfört med 83 procent i hela befolkningen.

- Det är tydligt att vi har svenska folket med oss i synen på måttfullhet, men det behövs insatser eftersom det är skillnad på attityd till ett problem och eget beteende, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ. Intresset för att testa sina alkoholvanor är jättestort, det visade sig när vi nyligen lanserade Alkoholprofilen.

Undersökningen - resultat

  • Nio av tio svenskar (89 procent) anser att det är klokt att fundera över hur ofta och hur mycket man dricker.
  • Nio av tio svenskar (90 procent) anser att det är klokt att sätta gränser för sitt drickande.
  • Tre av fyra svenskar (74 procent) anser att det är fel att dricka för sällskapets skull även om man själv inte har lust.
  • Nästan alla svenskar (97 procent) anser att det är fel att dricka alkohol under arbetstid, det gäller alla åldersgrupper.
  • Nio av tio svenskar (92 procent) anser att det är fel att köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl.

Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. Undersökningen, som har gjorts på den svenska allmänheten 16 år och äldre, omfattar 1 000 intervjuer.

Alkoholprofilen är ett enkelt sätt att testa sina alkoholvanor. Syftet med webbtestet är främst att locka många unga att testa sig och därmed få ett grepp om riskerna med sina alkoholvanor.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.