2009.10.16

Alkoholvanor testas av måttliga svenskar

Svenska folket har tydliga normer gällande alkohol. Inställningen till alkohol under arbetstid och till att köra bil när man har druckit är mycket restriktiv. En klar majoritet menar också att det är rätt att ta ansvar genom att sätta gränser och fundera på sin egen konsumtion.

Det finns dock vissa skillnader mellan könen och olika åldersgrupper, visar en undersökning om alkoholvanor.

En klar majoritet tycker det är klokt att fundera på hur mycket man dricker och att sätta gränser för sitt drickande.

De flesta menar att det är fel att dricka för sällskapets skull även om man själv inte har lust. Det gäller i högre grad kvinnor (81 procent) än män (68 procent).

Samtidigt är yngre (under 29 år) mindre restriktiva i sin syn på alkohol och bilkörning än vad äldre är; bara 74 procent tycker att det är helt fel att köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl, jämfört med 83 procent i hela befolkningen.

- Det är tydligt att vi har svenska folket med oss i synen på måttfullhet, men det behövs insatser eftersom det är skillnad på attityd till ett problem och eget beteende, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ. Intresset för att testa sina alkoholvanor är jättestort, det visade sig när vi nyligen lanserade Alkoholprofilen.

Undersökningen - resultat

  • Nio av tio svenskar (89 procent) anser att det är klokt att fundera över hur ofta och hur mycket man dricker.
  • Nio av tio svenskar (90 procent) anser att det är klokt att sätta gränser för sitt drickande.
  • Tre av fyra svenskar (74 procent) anser att det är fel att dricka för sällskapets skull även om man själv inte har lust.
  • Nästan alla svenskar (97 procent) anser att det är fel att dricka alkohol under arbetstid, det gäller alla åldersgrupper.
  • Nio av tio svenskar (92 procent) anser att det är fel att köra bil när man druckit ett glas vin eller en öl.

Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. Undersökningen, som har gjorts på den svenska allmänheten 16 år och äldre, omfattar 1 000 intervjuer.

Alkoholprofilen är ett enkelt sätt att testa sina alkoholvanor. Syftet med webbtestet är främst att locka många unga att testa sig och därmed få ett grepp om riskerna med sina alkoholvanor.

För ytterligare information:
Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.