2008.05.07

Högstadieelever festar på nattklubb

Bahnhof Bar arrangerar med jämna mellanrum drog- och rökfria discon elever i årskurs 7-9. Nattklubben ligger bredvid Ängelholms station, vilket innebär att bussar och tåg i princip går hela vägen fram till entrén. Andra gånger är det drogfria gymnasiediscon. Initiativtagare är Leif Göransson, som till vardags jobbar som pilot på sjöräddningshelikoptern i Säve. Han vill nå fram till eleverna med sitt budskap. Förutom alkohol och attityder varnar han också för faran med att använda falsk legitimation, att åka svarttaxi och riskerna med att gå på blöta efterfester. - Vi måste ge ungdomarna någonting som är kul, säger Leif Göransson. Det är okej att de dansar på bardisken bara de är nyktra och schyssta. Vuxna måste ta alkoholansvar Mer än var femte tonåring dricker periodvis stora mängder alkohol, enligt Barnombudsmannens rapport "Upp till 18". Fler ungdomar vårdas dessutom för alkoholförgiftning än tidigare. Flickor är i dag i lika stor utsträckning intensivkonsumenter som pojkar. Ungdomar har lägre toleransnivå och berusningskurvan stiger fortare än för vuxna. Det är därför viktigt att föräldrar och andra vuxna tar sitt ansvar när det gäller att inte köpa ut till barn och ungdomar eller att bjuda på alkohol. Ett bra exempel på aktivt arbete är Kronobergspolisen som satte fast langare och informerade föräldrar när de påträffade ungdomar med alkohol på stan. De föräldrar som inte kom för att hämta sitt barn anmäldes till socialtjänsten. Kronobergsmodellen är IQ-projekt nummer 747. ÖPP, som är IQ-projekt nummer 1, är ett annat exempel. Genom att informera tonårsföräldrar och få dem att tydliggöra gränser när det gäller alkohol, har två högstadieskolor i Örebro och två i Kumla lyckats minska berusningsdrickandet påtagligt. Information om IQ och IQ:s projekt finns på http://www.iq.se För ytterligare information: Christina Luttropp-Voquer, IQ, 08-410 249 54, 0709-217 554 IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.
2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.