2008.04.07

Gravid och berusad? Ny film från IQ

30 procent av alla blivande mödrar fortsätter att dricka alkohol under graviditeten. IQ:s nya film vill få blivande föräldrar att fundera på hur alkohol påverkar fostret. Kvinnors alkoholkonsumtionsmönster liknar numera männens samtidigt som tiden för när man skaffar sitt första barn har senarelagts. Detta medför att regelbundna alkoholvanor och ett visst beroende hinner etableras. 30 procent av de gravida fortsätter att dricka alkohol under graviditeten Ingen vet vilka mängder alkohol som skadar fostret. Det vi däremot vet är att allt mamman dricker går över till fostret. Fostret får samma blodalkoholhalt som mamman. Forskning visar att barnets intellektuella utveckling kan påverkas. - Mödrahälsovården har ett enkelt grundbudskap - avstå från all alkoholanvändning under graviditeten, för det kan skada barnet, säger Eva-Karin Envall, barnmorska och en av Riskbruksprojektets projektledare. Sedan Riskbruksprojektet startade för tre år sedan har fyra av fem barnmorskor utbildats i riskbruksfrågor och arbetet med alkoholprevention pågår på nästan varje mödravårdscentral i landet. IQ-projekt nr 4 handlar om barnmorskorna på mottagningar i Farsta, Vantör och Dalen i Stockholms län som har gått en utbildning för att lära sig mer om alkohol och graviditet. Filmer om föräldrar, skolan och snöskoter Filmen om graviditet och alkohol är en av fyra nya informationsfilmer från IQ som nu kommer att visas i TV3, Kanal 5 och TV6. En annan film handlar om föräldrars roll (IQ-projekt nr 1). Genom att informera tonårsföräldrar och få dem att tydliggöra gränser när det gäller alkohol, har högstadieskolor i Örebro och Kumla lyckats minska berusningsdrickandet. Behovet av alkolåsförsedda snöskotrar (IQ-projekt nr 564) illustreras i en film. I fjol omkom 14 personer i snöskoterolyckor och 100 skadades. Idrottshögstadiet i Timrå (IQ-projekt nr 17) är ett exempel på vad skolan kan göra genom att belöna ungdomar som avstår från att dricka alkohol. IQ:s film "Säg emot" fick ett Silverägg på årets Guldäggsgala. Information om IQ och IQ:s projekt finns på http://www.iq.se Filmer och pressbilder finns på http://www.newsdesk.se/pressroom/iq För ytterligare information: Eva-Karin Envall, barnmorska, Riskbruksprojektet, FHI, 08 566 135 38 Christina Luttropp Voquer, IQ, 08 410 249 54, 0709 217 554 IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.