2008.04.07

Gravid och berusad? Ny film från IQ

30 procent av alla blivande mödrar fortsätter att dricka alkohol under graviditeten. IQ:s nya film vill få blivande föräldrar att fundera på hur alkohol påverkar fostret. Kvinnors alkoholkonsumtionsmönster liknar numera männens samtidigt som tiden för när man skaffar sitt första barn har senarelagts. Detta medför att regelbundna alkoholvanor och ett visst beroende hinner etableras. 30 procent av de gravida fortsätter att dricka alkohol under graviditeten Ingen vet vilka mängder alkohol som skadar fostret. Det vi däremot vet är att allt mamman dricker går över till fostret. Fostret får samma blodalkoholhalt som mamman. Forskning visar att barnets intellektuella utveckling kan påverkas. - Mödrahälsovården har ett enkelt grundbudskap - avstå från all alkoholanvändning under graviditeten, för det kan skada barnet, säger Eva-Karin Envall, barnmorska och en av Riskbruksprojektets projektledare. Sedan Riskbruksprojektet startade för tre år sedan har fyra av fem barnmorskor utbildats i riskbruksfrågor och arbetet med alkoholprevention pågår på nästan varje mödravårdscentral i landet. IQ-projekt nr 4 handlar om barnmorskorna på mottagningar i Farsta, Vantör och Dalen i Stockholms län som har gått en utbildning för att lära sig mer om alkohol och graviditet. Filmer om föräldrar, skolan och snöskoter Filmen om graviditet och alkohol är en av fyra nya informationsfilmer från IQ som nu kommer att visas i TV3, Kanal 5 och TV6. En annan film handlar om föräldrars roll (IQ-projekt nr 1). Genom att informera tonårsföräldrar och få dem att tydliggöra gränser när det gäller alkohol, har högstadieskolor i Örebro och Kumla lyckats minska berusningsdrickandet. Behovet av alkolåsförsedda snöskotrar (IQ-projekt nr 564) illustreras i en film. I fjol omkom 14 personer i snöskoterolyckor och 100 skadades. Idrottshögstadiet i Timrå (IQ-projekt nr 17) är ett exempel på vad skolan kan göra genom att belöna ungdomar som avstår från att dricka alkohol. IQ:s film "Säg emot" fick ett Silverägg på årets Guldäggsgala. Information om IQ och IQ:s projekt finns på http://www.iq.se Filmer och pressbilder finns på http://www.newsdesk.se/pressroom/iq För ytterligare information: Eva-Karin Envall, barnmorska, Riskbruksprojektet, FHI, 08 566 135 38 Christina Luttropp Voquer, IQ, 08 410 249 54, 0709 217 554 IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.
2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.