2007.06.27

Kampanj ledde till attitydförändringar och fler alkolås

En utvärdering av alkolåskampanjen som Anagram Kommunikation har gjort på IQ:s uppdrag visar att kampanjen uppmärksammades av 69 procent av de tillfrågade, och 93 procent av dem reagerade positivt på kravet på alkolås i skolskjutsar. Kampanjen har bidragit till attitydförändringar till alkolås: . Resenärers krav på alkolås har ökat . Krav på alkolås i upphandlingar har blivit vanligare . Förare har blivit mer positiva till alkolåsen . Alkolås har blivit en konkurrensfaktor . Alkolås är inte längre förknippat med rehabiliteringsprogram utan är snarare en kvalitetsstämpel . Bolagen vill visa att de har alkolås.

En rundringning visade att 95 procent av medlemsföretagen i Svenska Taxiförbundet och Bussbranschens Riksförbund hade uppmärksammat kampanjen. På vartannat taxiföretag och vart fjärde bussföretag hade man också diskuterat alkolås med anledning av kampanjen. Många av de företag som hade diskuterat frågan hade också bestämt sig för att installera alkolås. Allt fler alkolås Försäljningen av alkolås ökade under 2006. Antalet installerade lås i Sverige ökade från 5 000 till 15 000 mellan 2005 och 2006. En viktig bidragande orsak var regeringens alkolåsutredning som presenterade ett delbetänkande i september 2005 och lämnade sitt slutbetänkande i juni 2006.

Kampanjen har uppmärksammats i tidningar och etermedia. Tre av fyra inslag gav en positiv bild av kampanjen och kravet på alkolås. Under hösten 2006 fanns också många artiklar och notiser - inte minst lokalt - om företag som valt att installera alkolås i sina bilar. Läs rapporten om alkolåskampanjen på http://www.iq.se/ Där hittar du också mer än 600 IQ-projekt; konkreta aktiviteter och projekt som gör skillnad. För ytterligare information: Ann-Therése Enarsson, IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50 IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som ska inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.