2007.06.27

Kampanj ledde till attitydförändringar och fler alkolås

En utvärdering av alkolåskampanjen som Anagram Kommunikation har gjort på IQ:s uppdrag visar att kampanjen uppmärksammades av 69 procent av de tillfrågade, och 93 procent av dem reagerade positivt på kravet på alkolås i skolskjutsar. Kampanjen har bidragit till attitydförändringar till alkolås: . Resenärers krav på alkolås har ökat . Krav på alkolås i upphandlingar har blivit vanligare . Förare har blivit mer positiva till alkolåsen . Alkolås har blivit en konkurrensfaktor . Alkolås är inte längre förknippat med rehabiliteringsprogram utan är snarare en kvalitetsstämpel . Bolagen vill visa att de har alkolås.

En rundringning visade att 95 procent av medlemsföretagen i Svenska Taxiförbundet och Bussbranschens Riksförbund hade uppmärksammat kampanjen. På vartannat taxiföretag och vart fjärde bussföretag hade man också diskuterat alkolås med anledning av kampanjen. Många av de företag som hade diskuterat frågan hade också bestämt sig för att installera alkolås. Allt fler alkolås Försäljningen av alkolås ökade under 2006. Antalet installerade lås i Sverige ökade från 5 000 till 15 000 mellan 2005 och 2006. En viktig bidragande orsak var regeringens alkolåsutredning som presenterade ett delbetänkande i september 2005 och lämnade sitt slutbetänkande i juni 2006.

Kampanjen har uppmärksammats i tidningar och etermedia. Tre av fyra inslag gav en positiv bild av kampanjen och kravet på alkolås. Under hösten 2006 fanns också många artiklar och notiser - inte minst lokalt - om företag som valt att installera alkolås i sina bilar. Läs rapporten om alkolåskampanjen på http://www.iq.se/ Där hittar du också mer än 600 IQ-projekt; konkreta aktiviteter och projekt som gör skillnad. För ytterligare information: Ann-Therése Enarsson, IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50 IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som ska inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.