2007.06.27

Kampanj ledde till attitydförändringar och fler alkolås

En utvärdering av alkolåskampanjen som Anagram Kommunikation har gjort på IQ:s uppdrag visar att kampanjen uppmärksammades av 69 procent av de tillfrågade, och 93 procent av dem reagerade positivt på kravet på alkolås i skolskjutsar. Kampanjen har bidragit till attitydförändringar till alkolås: . Resenärers krav på alkolås har ökat . Krav på alkolås i upphandlingar har blivit vanligare . Förare har blivit mer positiva till alkolåsen . Alkolås har blivit en konkurrensfaktor . Alkolås är inte längre förknippat med rehabiliteringsprogram utan är snarare en kvalitetsstämpel . Bolagen vill visa att de har alkolås.

En rundringning visade att 95 procent av medlemsföretagen i Svenska Taxiförbundet och Bussbranschens Riksförbund hade uppmärksammat kampanjen. På vartannat taxiföretag och vart fjärde bussföretag hade man också diskuterat alkolås med anledning av kampanjen. Många av de företag som hade diskuterat frågan hade också bestämt sig för att installera alkolås. Allt fler alkolås Försäljningen av alkolås ökade under 2006. Antalet installerade lås i Sverige ökade från 5 000 till 15 000 mellan 2005 och 2006. En viktig bidragande orsak var regeringens alkolåsutredning som presenterade ett delbetänkande i september 2005 och lämnade sitt slutbetänkande i juni 2006.

Kampanjen har uppmärksammats i tidningar och etermedia. Tre av fyra inslag gav en positiv bild av kampanjen och kravet på alkolås. Under hösten 2006 fanns också många artiklar och notiser - inte minst lokalt - om företag som valt att installera alkolås i sina bilar. Läs rapporten om alkolåskampanjen på http://www.iq.se/ Där hittar du också mer än 600 IQ-projekt; konkreta aktiviteter och projekt som gör skillnad. För ytterligare information: Ann-Therése Enarsson, IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50 IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som ska inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.


2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.
2017.02.28

Mer tillåtande syn på berusningsdrickande enligt ny rapport från IQ

I dag släpps IQs Alkoholindex 2016. I rapporten framkommer att synen på berusningsdrickande blivit mer tillåtande i Sverige, såväl bland kvinnor som bland män. Unga vuxna går däremot mot strömmen och har blivit mer återhållsamma i attityden till att dricka sig berusad.
2017.01.10

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ – ansvarig IQs nätverk

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Inom ramen för detta arbete har vi samlat ett stort nätverk av aktörer som verkar inom alkoholområdet. Nu söker dig som ska ansvara för IQs verksamhetsområde nätverk. I rollen kommer du får stort ansvar för att nå ut och skapa medvetenhet och engagemang inom IQs frågor.