2007.11.13

Yrkesförare mot rattfylleri i ny kampanj från IQ

En undersökning om attityden till höga hastigheter, alkoholpåverkade förare och trötthet/sömnbrist ger ett mycket tydligt utfall; 9 av 10 rangordnar alkoholpåverkade förare som viktigast av de tre faktorerna. Yrkesförare, som har vägen som sin arbetsplats, tar nu ställning mot alkohol i trafiken i en ny kampanj från IQ i samarbete med Sveriges Åkeriföretag. De tillfrågade i undersökningen har fått rangordna olika sätt att försöka minska riskerna med alkoholpåverkade förare i trafiken. Åtgärden att förare som dömts för onykterhet i trafik tvingas använda alkolås för att få köra igen hamnar överst. Nio av tio anser att användning av alkolås är effektivt - 61 procent rankar åtgärden som mycket effektiv. Kvinnor är mer övertygade än män och 40-plussare mer övertygade än yngre. Fler nykterhetskontroller på vägarna och hårdare straff för dem som döms för rattfylleribrott bedöms inte lika effektivt. 98 procent menar att det är viktigt eller mycket viktigt att alkolås installeras i lastbilar, men också bussar och taxibilar hamnar högt (95 resp 94 procent) och mer än 8 av tio anger det som en viktig/mycket viktig åtgärd när det gäller privatbilar. - Det är viktigt att på frivillig väg uppmuntra användning av alkolås, säger Carina R Nilsson, VD för Sveriges Åkeriföretag. Vår uppfattning är att de svenska förarna generellt sett har mindre problem med alkohol i trafiken än sina övriga EU-kollegor, och vi hoppas på att vi får gemensamma regler i Europa. Andelen trafikdödade förare som varit alkoholpåverkade har ökat under de senaste åren. De unga förarna är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor som beror på alkohol. I annonser i kvällspress med början den 15 november får Green Cargo, Schenker och Trabé representera hjältar som kör med alkolås. Lastbilschaufförerna är egentligen inte särskilt rädda för att själva dö i trafiken, de är rädda för att med sina tunga fordon möta en full bilist på fel sida vägen. Fler hjältar finns på www.iq.se/väljväg Frågorna om olika typer av faror i trafiken har besvarats av 502 kvinnor och män i åldern 18-64 år i Zaperas Internetpanel. Undersökningsresultatet finns på IQ.se För ytterligare information: Christina Luttropp Voquer, IQ, 08 410 249 50, 0709 217 554 Anna-Karin Neikter, Sveriges Åkeriföretag, 08 753 54 05, 0703 11 15 99 IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som ska inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.
2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.