Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2016

2016 har varit ett intensivt men också glädjande nog ett mycket framgångsrikt år för IQ. IQs nätverk har aldrig varit större. Vår kunskap efterfrågas allt mer och vi har aldrig tidigare deltagit vid så många mötesplatser i form av talare, föreläsare eller panelister, som under 2016. Men det som framför allt är glädjande är att alkoholkonsumtionen bland unga fortsätter att minska - även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

I verksamhetsberättelsen har vi samlat det viktigaste från 2016 och hoppas med det kunna inspirera i arbetet för en smartare syn på alkohol. Ladda ner eller läs den direkt.
 

Verksamhetsberättelse 2016