Om IQ

Om IQ

Alkohol kan vara gott och öka trivseln. Men den ställer också till väldigt många problem. För de som dricker, för de som finns intill och för samhället. Därför finns IQ, med visionen om ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. 

Uppdraget

Vårt uppdrag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol genom att med kunskap och kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring eget och andras drickande. Därmed bidrar vi till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället. 

IQ vill att alkoholdrycker ska vara helt borta från vissa områden – trafiken, graviditeten, på arbetet och bland barn och ungdomar.

Vår vision

IQ arbetar för att förverkliga visionen om:

     Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Vad vi gör

IQ arbetar inom tre verksamhetsområden: Kunskap, Kommunikation och Nätverk.

KUNSKAP

IQs nätverk samlar personer och aktörer som på olika sätt verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ tar fram och presenterar ny kunskap om attityder och olika aspekter inom alkoholfrågan. Vi inhämtar och paketerar befintlig kunskap och sprider den med hjälp av kommunikationsinsatser och via vårt nätverk. 

KOMMUNIKATION

IQs kommunikationsinsatser och aktiviteter till utvalda målgrupper syftar till att skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring olika aspekter av alkohol. Här återfinns till exempel IQs egna kanaler, breda kampanjer i köpt media, pr-insatser och framtagning av olika verktyg som bidrar till ett smartare förhållningssätt till alkohol. 

NÄTVERK

IQ samlar personer och aktörer som på olika sätt verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Nätverket är ett forum för utbyte av kunskap, erfarenheter och inspiration. Nätverket bidrar till IQs inhämtning av kunskap, och till att inspirera fler att göra mer. 

Företaget IQ

IQ-initiativet AB startade i maj 2005 och har sitt kontor i Stockholm. 

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB.

Organisationsnummer: 55 66 80-98 92


Vi som arbetar på IQ

Jenny  Öhrn Segolsson
Jenny Öhrn Segolsson, Digital skribent & strateg

[email:9;4;13;13;24;54;8;16;55;18;4;]


Karin Hagman
Karin Hagman, vd

[email:10;0;17;8;13;55;7;0;6;12;0;13;54;8;16;55;18;4;]


Karin Wallby
Karin Wallby, Projektledare Nätverk

[email:10;0;17;8;13;54;8;16;55;18;4;]


Linda Johansson
Linda Johansson, Projektledare Kommunikation

[email:11;8;13;3;0;54;8;16;55;18;4;]


Mats Mehlberg
Mats Mehlberg, Pressansvarig

[email:12;0;19;18;54;8;16;55;18;4;]


Sara Dinwiddie
Sara Dinwiddie, Ansvarig Nätverk

[email:18;0;17;0;54;8;16;55;18;4;]


Selena Bahto Sehic
Selena Bahto Sehic, Kontorsansvarig & Sociala medier-redaktör

[email:18;4;11;4;13;0;54;8;16;55;18;4;]


Åsa Markén
Åsa Markén, Kommunikationsansvarig

[email:0;18;0;54;8;16;55;18;4;]


Styrelse

Tobias Frohm
Tobias Frohm, Styrelseordförande

Tobias Frohm är personaldirektör på Systembolaget och har lång erfarenhet av HR-frågor. Han har tidigare arbetat som HR-direktör på Lernia AB, HR Lead Sweden på Accenture samt varit chef för Consultus Leadership Partner AB.


Göran Johnsson
Göran Johnsson

Göran Johnsson var förbundsordförande i Metall 1993-2005. Han är ordförande i Produktionslyftet, Vinnovaprogrammet Hållbar Produktionsteknik, Nätverket Arbetsplatsnära FoU, Rådhusgruppen City samt styrelseledamot i Elanders AB.


Darja Isaksson
Darja Isaksson

Darja Isaksson arbetar som strateg med fokus på digitala möjligheter, och är grundare och tidigare VD för byråerna inUse och Ziggy Creative Colony. Sitter i styrelsen för Interactive Institute och är medlem i statsministerns Innovationsråd.


Jens Nordfält
Jens Nordfält

Jens Nordfält är assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm, grundare av och tidigare rektor för Center for Retailing och forskningsansvarig vid ICAs forskningsstiftelse, Hakon Swenson Stiftelsen. Syftet är att arbeta för att höja statusen och utbildningsnivån inom handeln. I de flesta fallen handlar Jens forskning om konsumenternas beteende.


Peter Allebeck
Peter Allebeck

Peter Allebeck är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, och ägnar sig huvudsakligen åt forskning om alkohol och narkotika. Han är också läkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting, där han bidrar till folkhälsoarbetet i landstinget. Sedan 2014 arbetar han halvtid som huvudsekreterare på Forskningsrådet för arbete, hälsa och välfärd (Forte).


Peter Settman
Peter Settman

Peter Settman grundade 1989 produktionsbolaget Baluba där han var verksam under 25 år. Idag är han VD och Creative Director på det nystartade produktionsbolaget Brain Academy som skapar och finansierar både svenskt och internationellt drama.