2017.10.31

IQ deltar vid Förebygg.nu

VAD: IQ deltar vid Förebygg.nu VAR: Göteborg NÄR: 2017.11.15 kl. 00.00 - 2017.11.16 kl. 00.00

IQ deltar som utställare och föreläsare vid den nationella preventionskonferensen Förebygg.nu. IQ föreläser kring attityder till alkohol under fokusspår 5. 

Förebygg.nu arrangeras för 17:e gången. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. 

Läs mer kring konferensen på forebygg.nu


Kalendarium