Livsstilsprojektet – ungdomskontrakt för en bättre hälsa

Med en vilja att bidra till den lokala utvecklingen och en bättre hälsa bland kommunens unga startade Sparbanken i Karlshamn upp Livsstilprojektet. Inspirationen till projektet hämtades från Åtvidabergs Sparbank och Varbergs Sparbank som gjort liknande initiativ. 

Livsstilprojektet syftar till att stimulera ungdomarna att välja en god livsstil genom att välja bort tobak, alkohol och andra droger. Syftet är att bidra till att unga tar aktiva beslut som är positiva för deras hälsa. Livsstilsprojektet drivs av Sparbanken i Karlshamn i samarbete med högstadieskolorna i Karlshamn och Olofströms kommun. 

Genom projektet erbjuds alla elever i årskurs sju i Karlshamn och Olofströms kommun att skriva på ett kontrakt med Sparbanken i Karlshamn. Ett kontrakt som gäller hela högstadiet, där eleven lovar att helt avstå från tobak, alkohol och andra droger. Att skriva på kontraktet, och där med gå med i projektet, är helt frivilligt. Alla elever som deltar får ett förmånskort med rabatter i olika affärer och får delta i aktiviteter. Målet med Livsstil är att öka ungdomarnas livskvalitet.

Eleverna erbjuds möjlighet att välja mellan två olika kontraktstyper, ett som inkluderar ett månadssparande (kontrakt A) och utan månadssparande (kontrakt B). Ett sätt att få de unga att se att de investerar i sin framtid, även rent ekonomiskt genom ett sparande. Väljer de kontrakt A, och inte bryter kontraktet, har de chans att vinna 10 000kr vid slutet av högstadiet. Pengarna syftar till att användas till körkortsutbildning. Varje år delas vinsten (10 000kr) ut till sex elever som skrivit kontrakt A.  

Projektet startade 2012 och erfarenheterna är mycket goda. För varje år som gått har intresset ökat och nu deltar en stor del av eleverna på högstadiet i projektet. Totalt har över 850 elever skrivit kontrakt och därigenom tagit ett tydligt ställningstagande för en hälsosam livsstil. Något som också är otroligt positivt att majoriteten 97% av eleverna håller kontrakten högstadiet ut. 

Både eleverna och föräldrarna tycker att kontrakten är bra. För många går ställningstagandet hand i hand med deras egna värderingar. Att man arbetar med positiv förstärkning av goda val, är något som både skola, vårdnadshavare och eleverna själva tycker är värdefullt. Livsstil är ett exempel på Sparbanken i Karlshamns engagemang för trivsel och utveckling i Karlshamns och Olofströms kommuner. 

Sparbanken i Karlshamn har inga aktieägare som ska ha vinst på sitt ägande, allt som skapas i Sparbanken i Karlshamn stannar i kommunen och satsas på ungdomar, idrott, kultur, föreningsliv, utbildning, utveckling, nyföretagande och annat som gör bygden bättre och trivsammare att växa upp, bo och verka i. Livsstilsprojektet är en viktig och långsiktig del i detta.