KFUM Central Basket

KFUM Central Basket har under 5 års tid arbetat aktivt med att ta fram och implementera en ANT-policy i föreningen. Bland annat gäller noll-tolerans för alkohol, tobak och narkotika för alla som representerar klubben vid något tillfälle.

- Att bli ett IQ-projekt är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt med dessa frågor. Jag hoppas att vårt sätt att arbete även kan inspirera andra föreningar att arbeta förebyggande när det kommer till alkohol, säger Victor Sundquist, sportchef KFUM Central Basket.

Ett IQ-projekt är ett bra exempel på en aktivitet som förebygger eller begränsar alkoholens skadeverkningar. Syftet med IQ-projekten är också att sprida dem vidare som goda exempel så att fler kan göra mer.