Smart Ungdom

Ungdomsförbundet Smart Ungdom arbetar, sen 2008, drogförebyggande med fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter. De coachar och engagerar unga i att aktivt ta ställning för en hälsosammare livsstil!

Smart Ungdom arbetar både lokalt och nationellt med att skapa positiva sammanhang som stärker unga. Ungdomarna utgör kärnan i verksamheten, det är de som är förändringsaktörerna!

Kunskap är makt! Därför ser Smart Ungdom till att utveckla och förmedla information via informationsmaterial, föreläsningar och workshops. De arbetar långsiktigt för att förändra attityder kring tobak, alkohol och droger hos både unga och vuxna.

Smart Ungdom har 18 lokalklubbar, från Bjärnum i Skåne till Dorotea i Västerbotten. I år blir det ännu fler!

Smart Ungdom arbetar även med att sprida organisationens metodik internationellt.