Varannan Vatten kit - Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har under ett antal år arbetat med konceptet ”Varannan Vatten” några dagar varje sommar.

Inför sommaren 2012 efterfrågades konceptet av ett flertal evenemang. Diskussioner fördes då mellan kommun och krögare om hur samarbetet skulle kunna utvecklas utan att bli för resurskrävande för någon part. Idén till att ta fram ett så kallat Varannan Vatten kit växte fram.

Ett kit består av 10 bringare med logga, plastmuggar, affischer, flyers, 6 styck t-shirts samt kampanjknappar. Kostnaden för ett kit ligger på ca 900kr, vilket bekostas av kommunen. Under sommaren 2012 delade kommunen ut sju sådana kit.

Kommun och krögare tecknade ett avtal där krögarna lovade att använda materialet. De erbjöds också att få behålla materialet efter genomfört evenemang under förutsättning att det används i den ordinarie verksamheten.

Servering av vattnet sker i nära anslutning till alkoholservering och sköts av serveringspersonalen. Krav på att vattnets garanteras hålla hög kvalitet och att det ska se snyggt och fräscht ut är en viktig del i överenskommelsen.

Insatsen har varit mycket uppskattad bland Ängelholms krögare och kommer under 2013 att utvecklas till att även innefatta en del permanenta tillstånd.