Skumparty för nyktra ungdomar

Under 2011 års sommarmarknad i Överkalix gjordes en ungdomssatsning som blev ett av norra Sveriges största drogfria skumparty. Sociala myndigheten, polisen och föräldrar upplevde då att ungdomsfyllan minskade i samhället.


Satsningen var en del i projektet "Process Överkalix" vars syfte är att utveckla marknaden och att göra ungdomarna delaktiga i aktiviteterna för unga.

Inför marknaden 2012 så har arrangören Överkalix Idrottsförening startat ett ungdomsråd. Tolv tjejer och killar från högstadiet som får vara med och påverka kommande ungdomsaktiviteter på marknaden.

Ungdomsrådet har haft träffar då de diskuterat för och nackdelar med olika aktiviteter och åldersgränser. Det som är bestämt är att det kommer att bli ett "eget område" för ungdomarna. Där blir det disco i ett mörkt tält med massor av skum och en dj som fixar den senaste musiken. Tältet kommer också att ha en egen alkoholfri bar.

För att komma in på ungdomsområdet så har ungdomarna ett krav - alla ska blåsa, även de vuxna!

Åldersgränsen för discot blir från årskurs 7, men ingen övre gräns. Blåsning sker före, under och efter discot. Och alla som blåser är med i en nykterhetstävling med fina priser.

Ungdomsrådet kommer att vara på plats och jobba ideellt. Efter marknaden kommer de att ha ett uppföljningsmöte för att diskutera hur det varit och vad som kan göra bättre till nästa år.

Förhoppningen är att få flera ungdomar att engagera sig och att välja de alkoholfria aktiviteterna på marknaden och samtidigt skjuta på alkoholdebuten.

Överkalix marknad kommer också att arbeta med kampanjen "varannan vatten" för de vuxna festivalbesökarna.