Arla Foods i Sverige

Arla Foods i Sverige har på sina tre terminaler i Årsta och Kallhäll i Stockholm samt i Göteborg infört nyckelskåp för alla distributionsbilar vilket i dagsläget är cirka 200 bilar. Till varje nyckelskåp som rymmer 50-100 nycklar är kopplat en alkoholtestutrustning. Vid arbetsdagens början hämtar chauffören nyckeln till sin bil i nyckelskåpet men för att öppna skåpet måste chauffören blåsa i en alkoholmätare samt slå in en personlig kod. Skåpet öppnas bara om utandningsluften är fri från alkohol. Samma gäller vid arbetsdagens slut när föraren återlämnar nyckeln. 


Nyckelskåp med ”alkolås” är en alkoholtestlösning som passar Arlas distributionsbilar mycket bra eftersom bilarna alltid finns uppställda över natten på terminalerna och chaufförsbyte sker också alltid på terminalerna. En alkometer per nyckelskåp istället för en per bil underlättar och blir relativt billigt. Nyckelskåpen kostar drygt 100 tkr styck inklusive programvaran och alkometer. En alkometer i varje bil kopplat till tändningen skulle kosta cirka 10 tkr styck plus risken för att bilen inte går att köra om alkometern av någon anledning mäter fel eller är ur funktion. Regelbunden kalibrering av mätarna är viktigt och blir enkelt om antalet är lågt.     

Under hösten 2012 kommer även terminalerna i Jönköping och Ronneby som har ytterligare 50 distributionsbilar att få nyckelskåp med alkolås. Målsättningen är att alla Arlas distributionsbilar skall ha alkolås på ett eller annat sätt.

Alkolås är ett led i att uppfylla Arlas trafiksäkerhetspolicy och där ser vi chaufförens uppmärksamhet/vakenhet etc. som en av de viktigaste delarna och nykterhet är en grundförutsättning.

Terminalen i Årsta, strax söder om Stockholms centrum var den första terminalen som införde nyckelskåp och de har nu mer än två års erfarenhet och är mycket nöjda med funktionen.

Carl-Axel Forssen som är terminalchef berättar att nyckelskåpen med programvaran och tillhörande alkolås har underlättat mycket:     

  • Det har skapat god ordning på alla nycklar. Saknas en nyckel vet vi alltid vem som sist hade nyckeln.
  • Vi behöver nu aldrig oroa oss för att någon kör med alkohol i kroppen. Vi hade inga stora problem tidigare heller men det förekom då och då att vi tyckte att medarbetade luktade alkohol. Vi frågade chauffören om misstankarna om för mycket alkohol var befogat men fick då i stort sätt alltid svaret att så var det inte och personen kände sig mobbad av arbetsledare och/eller kollegor.
  • Numera behövs i stort sätt aldrig några svåra samtal med chaufförer som luktar alkohol eftersom det är aldrig någon som luktar. Under de gångna två åren har ”röda lampan” tänts en gång.
  • Det finns en tydlig handlingsplan som har tagits fram i samarbetet med skyddsombuden om vad som skall hända om röda lampan tänds. Huvudpunkterna är att man naturligtvis inte får köra bilen plus att ”Handlingsplanen mot alkohol och droger” dras igång. 
  • Personalen var i början skeptisk till idén med att behöva blåsa men är nu mycket positiva till denna rutin och ingen behöver känna sig misstänkt eller mobbad för misstänkt lukt. Något försök till fusk förekommer heller inte. Personalen har själva föreslagit att nyckelskåpen med alkolås bör utvidgas till att även inkludera de som kör truckar i inomhus. Det är vi arbetsledare och chefer som har dragit på frågan av tidsbrist men nu skall vi nog ta itu med detta. 
  • Alkometertester underlättar även i kontakterna externt och ger god image till Arla. Exempelvis så ser polisen mycket positivt på införandet av alkotest eftersom då vet polisen att Arlas chaufförer behöver inte kontrolleras utan de kan koncentrera sig på andra åkerier vad gäller kontroll.

Slutligen bedömer Carl-Axel att införandet av den regelbundna, nästan dagliga, alkotesten underlättar för den enskilde personen som eventuellt är på väg att få skadliga alkoholvanor att hejda sig och på så sätt aldrig bli alkoholist. Detta är alltså en win-win-lösning till en låg kostnad.

Vi besökte terminalen i Årsta och delade ut diplom torsdagen den 11 oktober 2012, se bilderna.