Fokus idrott

ATT VARA LEDARE ÄR ATT VARA EN FÖREBILD

De allra flesta som idrottat kan nämna någon eller några ledare som gjort ett speciellt avtryck. Vad det var som fångade ens uppmärksamhet varierar naturligtvis men gemensamt för många är att man minns ledare som har uppmuntrat, visat engagemang varit tydliga och kanske utmanat. Och som man verkligen haft förtroende för och lyssnat på.

I tonåren kommer många unga i kontakt med alkohol för första gången och utsätter sig då för de risker som alkohol medför.

IQ har i många år satsat på ungdomsidrott genom IQ United och IQ Stars, då med störst fokus på de aktiva ungdomarna. Nu tar vi steget vidare och erbjuder material med tips på hur du som vuxen kan vara med och göra ungdomsidrotten ännu tryggare och säkrare. Du gör stor skillnad!

"Idrotten har ställt sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor. Utgångspunkten måste vara att idrotten sa utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder".
Riksidrottsförbundet, www.rf.se.

LÅT ER FÖRENING BLI ETT IQ-PROJEKT

Har er förening/klubb/verksamhet antingen ett bra arbete med att minska alkoholens skadeverkningar, ett pågående alkoholförebyggande arbete riktat till unga eller goda exempel på aktiviteter inom området värda att sprida till andra? Berätta hur och bli ett IQ-projekt! Läs mer om att bli ett IQ-projekt

IQs LEDARKOLL - ETT GEMENSAMT STÄLLNINGSTAGANDE

Om du vill beställa ett exemplar av broschyren kan du skicka ett mail till oss på info@iq.se

Fokus idrott - IQ's ledarroll

Tips för dig som är ledare, tränare eller förälder inom ungdomsidrott »
Här hittar du ett blädderex av broschyren »

Uppsala basket om IQs ledarkoll.