Ett nätverk – för en smartare syn på alkohol

Vi på IQ tror på goda idéer, de är hårdvaluta i ett framgångsrikt förändringsarbete. Sedan starten 2005 har vi delat ut diplom till över 1200 inspirerande IQ-projekt. Dessa goda initiativ sprider vi vidare genom IQs nätverk.

Nätverket vänder sig till dig som vill eller redan arbetar med att skapa en smartare syn på alkohol.
Du kan finnas inom ideell, privat eller offentlig sektor och har ambitionen att samverka med och inspireras av andra som också är engagerade i att förebygga och begränsa alkoholens skadeverkningar.

Att vara med i nätverket är kostnadsfritt, och såväl nätverksträffar som arbetsmaterial är gratis. Som medlem får du inbjudningar, nyhetsbrev och arbetsmaterial. IQ arbetar förutom med breda kampanjer med att ta fram rapporter rörande aktuella frågor inom alkoholområdet. Vi sprider även goda alkoholförebyggande exempel vidare – i form av IQ-projekt.

Som medlem kan du även få chans att träffa oss i någon av de sex regioner som vi verkar inom.

På kartan här bredvid ser du regioner och mötesplatser:

Norr: Luleå/Umeå
Mitt: Gävle/Sundsvall
Mälardalen: Stockholm/Uppsala
Väst: Göteborg/Örebro
Öst: Linköping/Norrköping
Syd: Helsingborg/Malmö

Välkommen till IQs nätverk!