Unga vuxna dricker mest

Alkoholkonsumtion i Sverige

Det är inte så förvånande att det är i gruppen unga vuxna som man dricker mest. I den här åldern upplevs alkohol extra spännande och många lever fortfarande ett liv där de inte ansvarar för fler än sig själva. För alltför många sätter dock den här perioden djupa spår eftersom det kan vara lätt att fastna i skadliga vanor.

UNGA VUXNA DRICKER MEST

Andelen med riskabla alkoholvanor i åldersgruppen 16–29 år är 35 procent bland män och 25 procent bland kvinnor. Sett över hela befolkningen (16-84) är den 17 för män och 9 procent för kvinnor.*

Den vanligaste orsaken till dödsfall till följd av alkoholkonsumtion hos unga vuxna är skador, medan hjärt-kärlsjukdomar orsakar flest dödsfall till följd av alkoholkonsumtion hos äldre.**

Men lyckligtvis har de flesta unga fortfarande inte etablerat stabila alkoholvanor, vilket gör att förebyggande insatser har stora chanser att minska risken för negativa konsekvenser.

NEGATIVA KONSEKVENSER VANLIGT BLAND YNGRE

Olika problem kan uppstå i samband med alkoholkonsumtion. Enligt ”Tal om alkohol 2010”*** står det klart att en rad negativa konsekvenser speciellt drabbar yngre personer, och oftare män än kvinnor.

Ungefär 20 procent av män som dricker alkohol i åldern 16–29 år har till exempel minst 1 gång under det senaste året hamnat i gräl i samband med att de druckit och motsvarande siffra för kvinnor var 12,5 procent. Att hamna i slagsmål är mindre vanligt, men det är ändå 11 procent av männen i åldern 16–29 år som svarar att detta har inträffat (jämfört med 1,7 procent av kvinnorna).

Alkoholkonsumtion kan också ha en negativ effekt på privatekonomin, även det är mest utbrett hos yngre där 22 procent av männen och 12 procent av kvinnorna uppgav detta under 2009.*

Källor:
* Folkhälsomyndigheten
, Nationella folkhälsoenkäten. 
** Folkhälsomyndigheten, Alkohol och hälsa.  
*** SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Tal om alkohol 2010