Unga vuxna dricker mest

Alkoholkonsumtion i Sverige

Det är inte så förvånande att det är i gruppen unga vuxna som man dricker mest. I den här åldern upplevs alkohol extra spännande och många lever fortfarande ett liv där de inte ansvarar för fler än sig själva. För alltför många sätter dock den här perioden djupa spår eftersom det kan vara lätt att fastna i skadliga vanor.

UNGA VUXNA DRICKER MEST

Andelen med riskabla alkoholvanor i befolkningen (16-84 år) minskar och var 17 procent, år 2016. Andelen är störst bland unga, 25 procent, vilket är en mindre ökning från året tidigare.*

Alkohol är ofta inblandat i olyckor och beräknas internationellt svara för 30 procent av olyckor med dödlig utgång, något högre för trafikolyckor än för arbetsolyckor.** Alkohol är inte en direkt orsak till våld men den kan utlösa våld i en situation där även mycket annat spelar in, unga vuxna är extra utsatta.

Lyckligtvis har de flesta unga fortfarande inte etablerat stabila alkoholvanor, vilket gör att förebyggande insatser har stora chanser att minska risken för negativa konsekvenser.

NEGATIVA KONSEKVENSER VANLIGT BLAND YNGRE

Olika problem kan uppstå i samband med alkoholkonsumtion och en rad negativa konsekvenser drabbar speciellt yngre personer, och oftare män än kvinnor. Ungefär 20 procent av män som dricker alkohol i åldern 16–29 år har till exempel minst en gång under det senaste året hamnat i gräl i samband med att de druckit, motsvarande siffra för kvinnor var 12,5 procent. Att hamna i slagsmål är mindre vanligt, där uppger 11 procent av männen i åldern 16–29 år att detta har inträffat (jämfört med 1,7 procent av kvinnorna). *** 

Källor:
*Folkhälsomyndigheten, Riskkonsumtion av alkohol.
**Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahansskador.
*** SoRAD, Centrum för socialvetenskapliga alkohol- och drogforskning, Tal om alkohol.