Sverige och Europa

Alkoholkonsumtion i Sverige

HUR MYCKET DRICKER VI I SVERIGE?

Den genomsnittliga volymen i ren alkohol per person och år har visserligen minskat sedan 2004, men vi dricker fortfarande betydligt mer än i mitten av 1990-talet. Under åren kring det senaste sekelskiftet ökade alkoholkonsumtionen i Sverige dramatiskt. Rekordåret 2004 drack svenskarna i genomsnitt 10,5 liter ren alkohol per person (gäller personer 15 år och äldre). Därefter har  den genomsnittliga årskonsumtionen minskat till ca 9,1 liter år 2012. Efter nästan tio år med minskande alkoholkonsumtion i Sverige ökade konsumtionen under 2013 till ca 9,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Under 2014 sjönk konsumtionen till ungefär 9,3 liter, vilket är en minskning med ca 4 procent jämfört med 2013. Resultaten för 2013 och 2014 talar för att den minskning vi sett från 2004 till 2012 nu har planat ut.

Konsumtionen är ojämnt fördelad. Yngre vuxna dricker mer än äldre och män dricker mer än kvinnor. Och för många innebär drickande en stor risk.

Källa: Konsumtionen av alkohol 2014, CAN.se

Vi kan se ett tydligt mönster i vuxnas alkoholvanor: de som dricker alkohol uppger att de gör det allt oftare. De som aldrig dricker alkohol ligger på drygt 15 procent under de senaste 20 åren, medan andelen som dricker sprit, vin eller öl minst någon gång i veckan har ökat från 28 procent till 43 procent under samma period. Också andelen som dricker alkohol minst en gång i månaden har ökat.

Källa: SOM-institutet 2014, ”Mittfåra och marginal”

RISKBRUK KAN LEDA TILL STÖRRE PROBLEM

Över 320 000 människor i Sverige är beroende av alkohol och ytterligare 700 000 dricker så mycket att de riskerar att bli det eller att skada sig själva eller andra.

Alkohol är inblandad i åtta av tio misshandelsbrott i offentlig miljö. Och vart femte barn lever i en familj där minst en förälder dricker för mycket alkohol.

*Källa: Missbruksutredningen

HUR MYCKET DRICKER VI I EUROPA?

Alkoholkonsumtionen i Sverige är lägre än genomsnittet i Europa. Vi européer dricker mest i världen, drygt 12 liter ren alkohol per vuxen och år. Det är dubbelt så mycket som övriga världen. I Europa har de östra delarna den högsta konsumtionen, 14,5 liter ren alkohol per person och år. I Norden är motsvarande siffra 10,4 liter.

Källa: WHO, Global status report of alcohol and health 

VAD DRICKER VI?

Vin står för den största andelen med 42 procent av konsumtionen 2014. På andra plats kommer starköl med 30 procent.

Källa: Konsumtionen av alkohol 2014, CAN.se